Όσοι έχουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια και άνεση τείνουν να συμπεριφέρονται διαφορετικά από εκείνους που ανήκουν σε χαμηλότερη οικονομική κλίμακα. Αυτό ήταν το συμπέρασμα διαφορετικών ερευνών που διεξήχθησαν σε πραγματικές, καθώς και σε εργαστηριακές συνθήκες από το Πανεπιστήμιο της California καθώς και από το Πανεπιστήμιο Northwestern.

Με ποιο τρόπο όμως διαφέρει η συμπεριφορά εκείνων που είναι «έχοντες»; Τα στοιχεία δείχνουν ότι τείνουν να παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να παίρνουν ανήθικες αποφάσεις προς όφελός τους, να είναι ανέντιμοι σε μια διαπραγμάτευση και να παραβιάζουν τους κανόνες για να κερδίσουν ένα βραβείο.

Σε πειράματα που αφορούσαν τη συμπεριφορά εκείνων που οδηγούσαν ακριβά αυτοκίνητα φάνηκε ότι «έκοβαν» την πορεία των άλλων αυτοκινήτων 30% συχνότερα. Συγκριτικά το αντίστοιχο ποσοστό στα λιγότερο πολυτελή αυτοκίνητα ήταν 7%.

«Βάζουν τον εαυτό τους σε προτεραιότητα. Τους ενδιαφέρει ελάχιστα τι κάνουν οι άλλοι, και φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται τον νόμο ως δυνητικά μη εφαρμόσιμο. Φαίνεται ότι όσο περισσότερα έχουν τόσο πιο συντονισμένοι είναι με τις δικές τους επιθυμίες και στόχους», επισημαίνει ο επικεφαλής ερευνητής του πειράματος με τα αυτοκίνητα Paul Piff.

Σε άλλο πείραμα ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να προβούν στη λήψη αποφάσεων για ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Όσοι θεωρούσαν τον εαυτό τους πλούσιο έτειναν να παίρνουν συχνότερα ανήθικες αποφάσεις, διαπίστωσαν οι ερευνητές.

«Οι πλούσιοι είναι περισσότερο εγωκεντρικοί και πιο συντονισμένοι στις δικές τους προσωπικές επιθυμίες και ανάγκες» εξηγεί ο Dr Adam Galinsky καθηγητής ηθικής και λήψης αποφάσεων στο Πανεπιστήμιο Northwestern.

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: