Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) ξεκίνησε η διαδικασία καταστροφής των 816.138 κατασχεθέντων μη ασφαλών ανθρακούχων

αναψυκτικών της εταιρείας Coca – Cola Τρία Έψιλον. Ο μηχανισμός ανάκλησης και καταστροφής των αναψυκτικών ενεργοποιήθηκε μετά από τα παράπονα καταναλωτών για δυσάρεστη οσμή και γεύση του αναψυκτικού που οφείλονταν στην ανίχνευση σε αυτά χημικών ουσιών 2,4 διχλωροφαινόλης και 2,6 διχλωροφαινόλης.

Η 2,4 διχλωροφαινόλη (2,4 DCP) χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσος παράγοντας στην παρασκευή ζιζανιοκτόνων. Η μόλυνση με 2,4 DCP μπορεί να οδηγήσει σε ανεπάρκεια ζωτικών οργάνων, ενώ η επαφή με μεγάλες ποσότητες υγρής μορφής 2,4 DCP μπορεί να αποβεί μοιραία.

Μέχρι στιγμής το ποσοστό ανάκλησης/απόσυρσης των εμπλεκόμενων προϊόντων από όλα τα σημεία διάθεσης ανέρχεται περίπου σε 91,3% επί των συνολικών παραχθέντων λίτρων. Τα ανακληθέντα/αποσυρθέντα προϊόντα, σύμφωνα με τα εργαστηριακά αποτελέσματα του Γενικού Χημείου του Κράτους, χαρακτηρίζονται μη ασφαλή. Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας στα εν λόγω ανθρακούχα αναψυκτικά, καθώς και στη ζάχαρη που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή τους, ως προς την παρουσία των ουσιών 2,4/2,6 διχλωροφαινόλης βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί ύστερα από σχετική απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, από την πρώτη στιγμή, και με δική της πρωτοβουλία, η Coca-Cola Τρία Έψιλον προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ενημέρωσε σχετικά και συνεργάστηκε πλήρως με τον αρμόδιο κρατικό φορέα Ε.Φ.Ε.Τ. για την απόσυρση των συγκεκριμένων κωδικών προϊόντων από τους πελάτες της λόγω μη αποδεκτής γεύσηs. Ταυτόχρονα, η Coca-Cola Τρία Έψιλον προχώρησε σε άμεση διενέργεια όλων των απαραίτητων επιστημονικών ελέγχων σε πιστοποιημένο διεθνές εργαστήριο (TNO) με στόχο τον προσδιορισμό του λόγου της απόκλισης της γεύσης.

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: