Επιστήμονες από τα Πανεπιστήμια του Τορόντο και του Γκουέλφ στον Καναδά ανακάλυψαν ότι προϊόντα που περιέχουν τεφλόν και άλλα φθοριωμένα πολυμερή, όταν θερμαίνονται, ελευθερώνουν διάφορες χημικές ουσίες (π.χ. CFCs και TFA). Μετρώντας, μάλιστα, τα τελευταία χρόνια τα επίπεδα TFA στο βρόχινο νερό, διαπίστωσαν ότι έχουν ξεπεράσει τις προβλέψεις τους. Υπέθεσαν, λοιπόν, ότι αυτό οφείλεται στα πολυμερή. Έτσι, θέρμαναν προϊόντα που τα περιέχουν σε διάφορες θερμοκρασίες και μέτρησαν ότι εκλύεται μέχρι και το 10% του TFA. Βρήκαν, επίσης, ότι η παγκόσμια ετήσια παραγωγή πολυμερών το 1988 ήταν 40.000 τόνοι, αριθμός που αυξήθηκε το 1997 κατά 200%. Αν και η έρευνα δεν έδειξε βλαβερές επιπτώσεις των πολυμερών στην υγεία των ανθρώπων, εντούτοις αξίζει να σημειωθεί ότι χρειάζονται δεκαετίες για την απομάκρυνσή τους από το περιβάλλον, ενώ είναι άγνωστες οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους σε αυτό.

Δείτε επίσης: