Σε πρόσφατη γαστροσκόπηση γυναίκας 59 ετών βρέθηκαν: μέτρια υπερπλασία γαστρικών βοθριων και μετρίου βαθμού αλλοιώσεις χρόνιας ελαφριάς ενεργού ατροφικής γαστρίτιδας. Η γαστρική ατροφία κρίνεται ως μετρίου βαθμού. Επίσης διακρίνονται εκτεταμένες εντερικές μεταπλάσεις αδενικού και επικαλυπτικού επιθηλίου. Επιθυλιακή δυσπλασία δεν παρατηρείται. Ελικοβακτηρίδιο (-). Στοιχεία κακοήθους ή νεοπλασματικής εξεργασίας δεν ανευρέθησαν.
Σας παρακαλώ να μου πείτε εάν πρόκειται να πάθω καρκίνο και μετά από πόσο καιρό μπορεί η μετάπλαση να γίνει δυσπλασία. .
Μαρία

Βάση αυτής της βιοψίας δεν σημαίνει ότι θα εξελιχθεί οπωσδήποτε σε κακοήθεια, απλά θα σας συμβούλευα να υποβάλλεστε ανά ένα με δύο έτη σε ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού και να γίνεται λήψη βιοψιών ώστε και η παραμικρή πιθανότητα εξέλιξης της βλάβης να διαγνωσθεί στην αρχή της και έτσι να υπάρχει αποτελεσματική αντιμετώπισή της.

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: