Νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο Warwick και το Πανεπιστήμιο της Minessota καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αύξηση των χρημάτων (π.χ. του μισθού) μπορεί να μη μας κάνει πιο χαρούμενους ή ευτυχισμένους, ιδιαίτερα αν φέρουμε ορισμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που επηρεάζουν αρνητικά τον τρόπο που βλέπουμε το εισόδημά μας και τον βαθμό ικανοποίησης που μας προσφέρει.

Ο οικονομολόγος δρ. Eugenio Porto μελέτησε τον τρόπο με τον οποίο η προσωπικότητα επηρεάζει την αντίληψή μας για το εισόδημά μας. Παρατήρησε ότι τα νευρωτικά άτομα μπορεί να δουν μια αύξηση μισθού ή μια αύξηση του εισοδήματός τους ως αποτυχία, εάν δεν είναι τόσο υψηλή όσο προσδοκούσαν. Η νευρωτική συμπεριφορά χαρακτηρίζει εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ροπή προς αρνητικά φορτισμένες συναισθηματικές καταστάσεις, όπως ο θυμός, η επιθετικότητα και η κατάθλιψη.

O δρ. Proto αναφέρει ότι «κάποιος με υψηλό βαθμό νευρωτισμού θα δει μια αύξηση εισοδήματος ως έναν τρόπο μέτρησης της επιτυχίας του. Εάν κερδίζουν λίγα λεφτά, τότε μια αύξηση πράγματι τους ικανοποιεί, επειδή την ερμηνεύουν ως επίτευγμα. Όμως, εάν πληρώνονται ήδη πολλά, τότε μπορεί να σκεφτούν ότι η αύξηση είναι χαμηλότερη των προσδοκιών τους. Την ερμηνεύουν, λοιπόν, εν μέρει ως αποτυχία και δεν αισθάνονται ικανοποίηση από αυτήν.»

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η έρευνα αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι βλέπουμε τα χρήματα ως έναν τρόπο να μετρήσουμε τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες μας και όχι ως ένα μέσο για πιο άνετη ζωή.

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: