Πέντε ή περισσότερα φλιτζάνια καφέ την ημέρα δυσχεραίνουν την επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης και το ίδιο συμβαίνει όταν η διατροφή είναι πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά. Σε αυτά τα συμπεράσματα κατέληξαν δύο διαφορετικές έρευνες που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για την Ανθρώπινη Αναπαραγωγή και την Εμβρυολογία (ESHRE).

H πρώτη έρευνα έγινε σε 3.959 γυναίκες από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Aarhus της Δανίας. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η μία στις 20 γυναίκες έπινε περισσότερα από πέντε φλιτζάνια καφέ την ημέρα. Στις γυναίκες αυτές τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής μειώνονταν στο μισό σε σύγκριση με εκείνες που δεν έπιναν καφέ.

Η δεύτερη έρευνα έγινε από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard σε 147 γυναίκες. Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια διατροφή με πολλά κορεσμένα λιπαρά οδηγούσε σε μειωμένη παραγωγή του αριθμού των ωαρίων που παρήγε μια γυναίκα στο πλαίσιο ενός κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Δείτε επίσης: