Μια μεγάλη και μακροχρόνια έρευνα που πρόσφατα δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό έντυπο «New England Journal of Medicine» καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η χειρουργική επέμβαση (προστατεκτομή) δεν αποτελεί καλύτερη επιλογή συγκριτικά με τη συστηματική παρακολούθηση στις περιπτώσεις ασθενών με διάγνωση καρκίνου του προστάτη σε αρχικό στάδιο.

Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 731 άνδρες με διεγνωσμένο καρκίνο του προστάτη, οι οποίοι δήλωσαν συμμετοχή στην έρευνα από το 1994 έως το 2002 και παρακολουθήθηκαν μέχρι τον Ιανουάριο του 2010, η ριζική προστατεκτομή δεν μείωσε τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του προστάτη ή από οποιαδήποτε άλλη νόσο. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η πεποίθηση της πλειονότητας των ανδρών που διαγιγνώσκονται με πρώιμο καρκίνο του προστάτη είναι ότι πρέπει να προβούν σε άμεση δράση για την αντιμετώπισή του, δηλαδή σε χειρουργική επέμβαση.

Ο επικεφαλής της έρευνας, καθηγητής δρ. Timothy Wilt, επισημαίνει ότι «στην περίπτωση του καρκίνου του προστάτη υπάρχουν λίγα οφέλη με τη ριζική προστατεκτομή, καθώς και η πιθανότητα ζημιάς. Η συστηματική παρακολούθηση είναι μια καλή επιλογή για τους ασθενείς και αποτελεί μια καλή θεραπευτική εναλλακτική λύση».

Δείτε επίσης: