Ένα νέο μαθηματικό μοντέλο που ανέπτυξαν οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Warwick και του London School of Economics μπορεί να βοηθήσει τα ζευγάρια να υπολογίσουν τις πιθανότητες εγκυμοσύνης με δεδομένο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσπαθούν να συλλάβουν. Το εν λόγω μοντέλο μπορεί επίσης να διαφωτίσει ένα ζευγάρι ως προς το αν πρέπει να αναζητήσει βοήθεια από έναν ειδικό στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.Οι ερευνητές του βρετανικού Πανεπιστημίου υπολόγισαν λόγου χάρη ότι για μια γυναίκα 35 ετών, μετά από έξι μήνες προσπαθειών, οι πιθανότητες εγκυμοσύνης στον επόμενο κύκλο είναι λιγότερο από 10%. Συγκριτικά, για να μειωθούν οι πιθανότητες μιας 25χρονης γυναίκας σε λιγότερο από 10%, πρέπει να προηγηθούν προσπάθειες 13 μηνών και όχι έξι.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι στα ζευγάρια νεαρής ηλικίας η αδυναμία σύλληψης μετά από προσπάθειες μηνών μάλλον οφείλεται στην τύχη και όχι σε προβλήματα υγείας. Από την άλλη μεριά, στα ζευγάρια μεγαλύτερης ηλικίας οι δυσκολίες σύλληψης είναι πιο πιθανό να οφείλονται σε κάποιο πρόβλημα γονιμότητας.

Γι’ αυτό και σύμφωνα με τους ερευνητές το μοντέλο που ανέπτυξαν θα φανεί περισσότερο χρήσιμο στα ζευγάρια μεγαλύτερης ηλικίας.To μαθηματικό μοντέλο χρησιμοποιεί ως δεδομένο τον αριθμό των μηνιαίων κύκλων της γυναίκας κατά τη διάρκεια των οποίων προσπαθεί να συλλάβει προκειμένου να υπολογίσει την πιθανότητα σύλληψης μέσα στον επόμενο μήνα.


Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: