Τα τελευταία χρόνια οι ερευνητές μελετούν τα τελομερή, τις άκρες των χρωμοσωμάτων που τα επενδύουν και τα προστατεύουν όπως οι πλαστικές άκρες στα κορδόνια των παπουτσιών. Σύμφωνα με νέα ανάλυση, το μήκος των τελομερών αποτελεί δείκτη μακροζωίας.

Τόσο σε παλαιότερες έρευνες όσο και στη νέα αυτή ανάλυση σε δείγματα σίελου και στα ιατρικά αρχεία περισσότερων από 100.000 εθελοντών έχει διαφανεί ότι όσο πιο μικρό είναι το μήκος των τελομερών τόσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος θανάτου.

Στη νεότερη αυτή ανάλυση φάνηκε ότι οι εθελοντές με τελομερή στο 10% των πιο κοντών τελομερών είχαν 23% περισσότερες πιθανότητες θανάτου μέσα στην επόμενη τριετία συγκριτικά με τους εθελοντές που είχαν τελομερή με το μεγαλύτερο μήκος.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον συμπέρασμα των ερευνητών από το ερευνητικό πρόγραμμα για τα γονίδια, το περιβάλλον και την υγεία «Kaiser Permanente» είναι ότι οι παχουλοί έχουν και μακρύτερα τελομερή. Σε παλαιότερες έρευνες δεν είχε παρατηρηθεί το αντίθετο.

Στη νεότερη αυτή έρευνα, ωστόσο, φαίνεται ότι όσο υψηλότερος ο Δ.Μ.Σ. (Δείκτης Μάζας Σώματος) τόσο μακρύτερα και τα τελομερή ενός ατόμου.

Η διαπίστωση αυτή ισχύει για άνδρες και γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας.

Επίσης, στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε ότι το μήκος των τελομερών σχετίζεται και με το φύλο. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι οι γυναίκες έχουν πιο μακριά τελομερή από τους άνδρες. Ίσως γι’ αυτό να ζουν και περισσότερο!

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: