Το σχήμα του προσώπου και το χρώμα των ματιών επηρεάζουν την κρίση μας για το κατά πόσο θεωρούμε κάποιον άγνωστο άξιο εμπιστοσύνης. Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Τσαρλς της Τσεχίας ζήτησαν από τους συμμετέχοντες στο σχετικό πείραμα να αξιολογήσουν τα πρόσωπα ανδρών και γυναικών για το κατά πόσο τους φαίνονται αξιόπιστα με βάση δυο χαρακτηριστικά: το σχήμα του προσώπου και το χρώμα των ματιών.

Σε ό, τι αφορά τους άνδρες τα πιο στρογγυλά πρόσωπα, με μεγαλύτερο στόμα και πηγούνι γίνονταν αντιληπτά ως πιο αξιόπιστα σε σχέση με τους πιο λεπτοπρόσωπους. Στις γυναίκες δεν παρατηρήθηκε κάποια διαφορά στην αξιολόγηση με βάση το σχήμα του προσώπου.

Επίσης, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων βρήκε πιο αξιόπιστους όσους είχαν καστανά μάτια ανεξαρτήτως φύλου, σε σύγκριση με όσους είχαν γαλάζια, εκτός εάν τα γαλάζια μάτια ανήκαν σε άνδρες με στρογγυλό πρόσωπο.

Τα συμπεράσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης PLoS ONE.

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: