Ένα μη επεμβατικό τεστ αίματος που θα μπορεί να ανιχνεύει με ακρίβεια το σύνδρομο Down καθώς και άλλες χρωμοσωμικές ανωμαλίες κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου της κύησης, φαίνεται να πλεονεκτεί των διαθέσιμων μεθόδων ελέγχου αυτών των ανωμαλιών και θα μπορούσε να αναμορφώσει τα δεδομένα στον προγεννητικό έλεγχο σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε online στο ιατρικό περιοδικό Ultrasound in Obstertrics & Gynecology.

Σύμφωνα με την έρευνα του διακεκριμένου Κύπριου καθηγητή Κύπρου Νικολαίδη θεμελιωτή της εμβρυϊκής ιατρικής και της ομάδας του, η ανάλυση του εμβρυϊκού DNA στο αίμα της εγκύου φαίνεται ιδιαίτερα ευαίσθητη και μεγάλης ακριβείας ούτως ώστε να αποτελέσει μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση της εφαρμοζόμενης συνδυαστικής μεθόδου η οποία βασίζεται σε υπερηχογράφημα μεταξύ της 11ης και 13ης εβδομάδας της κύησης σε συνδυασμό με ορμονολογική εξέταση αίματος.

Σύμφωνα με τους ερευνητές η εν λόγω εξέταση (cfDNA) έχει το πλεονέκτημα του χαμηλότερου ποσοστού ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων σε σύγκριση με την συνδυαστική. Επίσης μπορεί να γίνει νωρίτερα από την υπάρχουσα μέθοδο, περίπου στην δέκατη εβδομάδα της κύησης. Ένα ακόμη πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι τα αποτελέσματα αναφέρονται ως υψηλού ή χαμηλού κινδύνου γεγονός που διευκολύνει τους γονείς να αποφασίσουν ευκολότερα αν θα αποφασίσουν υπέρ ή κατά μια πιο επεμβατικής εξέτασης.

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: