Παρουσίασα δυσκολία στη μάσηση, παίρνω αντιβίωση. Επιτρέπεται όσο λαμβάνω αντιβίωση η κολύμβηση στη θάλασσα;
Βεβαίως και επιτρέπεται να κολυμπάει κανείς ενώ παίρνει αντιβίωση, οποιασδήποτε κατηγορίας και για τον οποιοδήποτε λόγο.

Ακολουθήστε το στο Google News