Η Ελλάδα ανήκει στις περιοχές με ενδιάμεση ενδημικότητα και υπολογίζεται ότι 300.000 άνθρωποι είναι φορείς της ηπατίτιδας Β. Πρόσφατες μελέτες σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες εκτιμούν το ποσοστό επιπολασμού της HBV λοίμωξης μεταξύ 0,84% (αιμοδότες) και 2,6% (γενικός πληθυσμός). Για την ηπατίτιδα C στο γενικό πληθυσμό το ποσοστό της λοίμωξης υπολογίζεται σε 1.9%, δηλαδή περίπου 200.000 άτομα έχουν μολυνθεί από τον ιό.Η 28η Ιουλίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ιογενούς Ηπατίτιδας έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας σε κρίσιμα για την αντιμετώπιση της νόσου ζητήματα. Η πληροφόρηση, ειδικά όταν προέρχεται από επιστημονικούς φορείς, μπορεί να συμβάλει στη διάλυση της αδικαιολόγητης ανησυχίας του κοινού, των φόβων και των προκαταλήψεων σχετικά με τις ηπατίτιδες και να αποτρέψει έτσι τη συναισθηματική και κοινωνική απομόνωση των ατόμων που έχουν μολυνθεί. Η ύπαρξη απλών εξετάσεων αίματος για την ανίχνευση των ιών της ηπατίτιδας δίνει τη δυνατότητα ελέγχου σε κάθε ενδιαφερόμενο.Θα πρέπει να καταστεί κοινή αντίληψη ότι μοναδικός αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης της ηπατίτιδας Β είναι ο εμβολιασμός ενώ η έγκαιρη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των ιογενών ηπατιτίδων Β και C μπορούν να εξασφαλίσουν μια καλή ποιότητα ζωής στα άτομα που έχουν μολυνθεί. Συγχρόνως, η χρήση συνδυασμού αντιικών φαρμάκων έχει βελτιώσει σημαντικά τη θεραπεία της ηπατίτιδας C. Οι ασθενείς με χρόνια λοίμωξη διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη κίρρωσης και ηπατοκυτταρικού καρκίνου, επιπλοκές που είναι υπεύθυνες για 1 εκατομμύριο  θανάτους το χρόνο παγκοσμίως.Η τήρηση των κανόνων υγιεινής αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην πρόληψη της ηπατίτιδας Α, για την οποία επίσης υπάρχει αποτελεσματικό και ασφαλές εμβόλιο. Tο Γραφείο Ηπατιτίδων του Κέντρου Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) λειτουργεί από το 2000 ενώ από το 2002 συντονίζει δίκτυο 23 κλινικών μέσω των οποίων καταγράφεται και παρακολουθείται η φυσική ιστορία ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα B και C (μελέτη Cohort). Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. καταβάλει προσπάθεια για την ενημέρωση του κοινού και κυρίως των ομάδων υψηλού κινδύνου με σκοπό την πρόληψη της μετάδοσης των ιογενών ηπατιτίδων, την ενημέρωση για τους τρόπους μετάδοσης και πρόληψης, την προαγωγή του εμβολιασμού, τη βελτίωση της κλινικής φροντίδας των ατόμων που πάσχουν από ιογενή ηπατίτιδα Β και C. Aπo το Φεβρουάριο του 2013, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. εξέδωσε νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες Θεραπευτικής Παρέμβασης σε ασθενείς με λοίμωξη με τον ιό της ηπατίτιδας Β ή C με βάση τα τελευταία βιβλιογραφικά δεδομένα.  Οι εν λόγω οδηγίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.: www.keelpno.gr

Ακολουθήστε το στο Google News