Από τους Μάγια του Μεξικό μέχρι τους Αβοριγίνες της Αυστραλίας και τους Τουαρέγκ της Σαχάρας, οι αυτόχθονες πληθυσμοί σε πολλά μέρη του κόσμου είχα υποστεί την καταπίεση, το ρατσισμό, την εξολόθρευση των πολιτισμένων Δυτικών.

Δυστυχώς, ακόμα και στις μέρες μας πολλοί είναι οι πληθυσμοί που ζουν υπό καθεστώς καταπίεσης, χωρίς επίσημα αναγνωρισμένες ελευθερίες, καθώς τα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα στην περιοχή που κατοικούν είναι πάνω από τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η δεκαετία 2005-2015 έχει ανακηρυχθεί «Δεύτερη Διεθνής Δεκαετία αφιερωμένη στους Αυτόχθονες Λαούς του Κόσμου» από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 2004 και φέτος η Διεθνής Ημέρα (9 Αυγούστου) έχει σαν θέμα της τα «Μέσα Ενημέρωσης των Ντόπιων Πληθυσμών και την Ενδυνάμωση της φωνής των Ιθαγενών». Στόχος της προσπάθειας είναι να αναδείξει τη σημασία των αυτοχθόνων μέσων ενημέρωσης στην αμφισβήτηση των στερεοτύπων, τη σφυρηλάτηση της ταυτότητας των αυτόχθονων πληθυσμών, την επικοινωνία με τον έξω κόσμο και την επίδραση στην κοινωνική και πολιτική ατζέντα.