Σ΄ αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν οι αμερικανοί ερευνητές του Πανεπιστημίου Northwestern μετά από σχετική δοκιμασία σε 200 ασθενείς με περιφερική αρτηριοπάθεια οι οποίοι έκαναν έξι λεπτά περπάτημα καθημερινά στον διάδρομο του γυμναστηρίου και των οποίων η απόδοση αξιολογήθηκε σε ένα διάστημα έξι μηνών.

Οι συμμετέχοντες που ακολουθούσαν το πρόγραμμα άσκησης στο διάδρομο του γυμναστηρίου αύξησαν την απόσταση που κάλυπταν σε έξι λεπτά, κατά 46 μέτρα, ενώ εκείνου που ανήκαν στην ομάδα ελέγχου (δηλαδή δεν αθλούνταν) τη μείωσαν κατά 11 μέτρα.

Επίσης βελτιώθηκε ο χρόνος που περπατούσαν χωρίς πόνο καθώς και το επίπεδο της φυσικής τους κατάστασης, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας που δημοσιεύθηκαν στο Journal of the American Medical Association.