Η επιστημονική ομάδα διεξήγαγε μια κλινική έρευνα με 42 παιδιά, ηλικίας 3-11 ετών, που ήρθαν στα επείγοντα περιστατικά του Παιδιατρικού Τμήματος του Νοσοκομείου Stollery και τα οποία χρειάζονταν ενδοφλέβια ένεση.

Η μια ομάδα παιδιών άκουγε μουσική την ώρα της ένεσης, ενώ η δεύτερη ομάδα όχι. Οι ερευνητές υπολόγισαν τα επίπεδα του στρες των παιδιών, τα επίπεδα πόνου, τον καρδιακό τους ρυθμό, καθώς επίσης και το βαθμό ικανοποίησης των γονιών και των φροντιστών υγείας που έκαναν τις ενέσεις.

«Παρατηρήσαμε ότι τα παιδιά που είχαν ακούσει μουσική κατά τη διάρκεια της ένεσης παρουσίασαν μειωμένα επίπεδα πόνου», εξηγεί ηHartling. «Τα ευρήματα είναι σημαντικά, αφού μια τόσο μικρή παρέμβαση έχει τόσο σημαντικά αποτελέσματα», συνεχίζει.

Η έρευνα απέδειξε ότι όσα παιδιά ανήκαν στην ομάδα που άκουγε μουσική ανάφεραν χαμηλότερα επίπεδα πόνου και λιγότερο στρες, ενώ οι γονείς τους δήλωσαν πιο ικανοποιημένοι από τη φροντίδα που έλαβαν τα παιδιά τους.

Στην ομάδα με τα παιδιά που άκουγαν μουσική, το 76% των φροντιστών υγείας δήλωσαν ότι τους ήταν πολύ εύκολο να κάνουν τις ενέσεις, ενώ στην άλλη ομάδα το αντίστοιχο ποσοστό έπεφτε στο 38%.