Το ΚΕ.Π.ΚΑ. μας συμβουλεύει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών.

Οι βασικές προδιαγραφές των παιχνιδιών
Για τα παιδικά παιχνίδια (θεωρούνται τα προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών) υπάρχει τόσο εθνική όσο και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η νομοθεσία καθορίζει, για το σύνολο των παιδικών παιχνιδιών, τις βασικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις ασφαλείας, που πρέπει να πληρούν, ώστε να μπορούν να μην είναι επικίνδυνα για τα παιδιά.

 • Τα παιχνίδια, τα μέρη και τα στηρίγματά τους πρέπει να έχουν την απαιτούμενη αντοχή για να μη σπάζουν, να μην παραμορφώνονται και να μην είναι αιχμηρά.
 • Δεν πρέπει να έχουν μακριά κορδόνια ή αποσπώμενα κομμάτια μικρότερα των 4,5 εκ. ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος στραγγαλισμού ή πνιγμού.
 • Η συσκευασία των παιχνιδιών ή τα μέρη αυτής πρέπει να είναι ασφαλής. Οι διαστάσεις και το σχήμα τους δεν πρέπει να παρουσιάζουν κίνδυνο στραγγαλισμού ή ασφυξίας.
 • Τα παιχνίδια νερού πρέπει να εξασφαλίζουν πλευστότητα και στήριξη.
 • Τα παιδικά αντισκοινάκια πρέπει να έχουν έξοδο, που να ανοίγει εύκολα από μέσα.
 • Τα παιχνίδια που παρέχουν δυνατότητα κίνησης πρέπει να διαθέτουν μηχανισμό φρένων, ώστε το σταμάτημα να γίνεται χωρίς κίνδυνο εκτίναξης.
 • Όσα εκτοξεύονται (βέλη, μπαλάκια, κ.λπ.) δεν πρέπει να προκαλούν τραυματισμό του χρήστη ή κάποιου τρίτου.
 • Σε καμία επιφάνεια παιχνιδιού δεν πρέπει να αναπτύσσονται θερμοκρασίες, που μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα. Επιπλέον, τα υγρά και τα αέρια που περιέχονται δεν πρέπει να αναπτύσσουν θερμοκρασίες ή πιέσεις, που να δημιουργούν διαρροές και να προκαλούν εγκαύματα ή τραυματισμούς.
 • Οι θόρυβοι των παιχνιδιών δεν πρέπει να βλάπτουν την ακοή των παιδιών.
 • Τα παιχνίδια δραστηριοτήτων δεν πρέπει να συνθλίβουν ή να παγιδεύουν μέρη του σώματος ή ρούχα των παιδιών. Επίσης, πρέπει να περιορίζουν τον κίνδυνο πτώσης, πρόσκρουσης και πνιγμού και να είναι κατασκευασμένα να αντέχουν βάρος ανάλογο με τον αριθμό των παιδιών που τα χρησιμοποιούν.
 • Δεν πρέπει να αρπάζουν εύκολα φωτιά και να καίγονται γρήγορα.
 • Τα παιχνίδια (εκτός από την κάψουλα επίκρουσης) δεν πρέπει να είναι εκρηκτικά.
 • Τα χημικά παιχνίδια δεν πρέπει να περιέχουν ουσίες ή μείγματα, που όταν αναμειχθούν μεταξύ τους ή με άλλες ουσίες, θα μπορούν να εκραγούν ή να δημιουργήσουν εκρηκτικά μείγματα αερίων ή ατμών.
 • Τα τμήματα των παιχνιδιών, που είναι προσβάσιμα στα παιδιά, δεν πρέπει να περιέχουν, σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από τα όρια, που έχει θέσει η Ε.Ε., χημικές ουσίες, που έχουν ταξινομηθεί, ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή.
 • Τα παιχνίδια δεν πρέπει να περιέχουν καμία από τις χημικές ουσίες, που η Ε.Ε. έχει απαγορεύσει.
 • Τα οσφρητικά παιχνίδια, τα σετ καλλυντικών και τα παιχνίδια γεύσεων, που περιέχουν αρωματικές ουσίες, απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται, από παιδιά κάτω των 3 ετών.
 • Τα ηλεκτρικά παιχνίδια πρέπει να λειτουργούν με τάση μικρότερη των 24V με συνεχές ρεύμα ή με το ισοδύναμό του εναλλασσόμενο.Τα μέρη αυτών που έρχονται σε επαφή με πηγές ηλεκτρικής ενέργειας και τα καλώδιά τους πρέπει να είναι καλά μονωμένα.
 • Δεν πρέπει να ανεβάζουν θερμοκρασίες, που να προκαλούν εγκαύματα. Επίσης, πρέπει να παρέχουν προστασία από κίνδυνο πυρκαγιάς.
 • Τα ηλεκτρικά παιχνίδια πρέπει να κατασκευάζονται, ώστε να περιορίζονται τυχόν ακτινοβολίες (π.χ. ηλεκτρομαγνητικές) από τη χρήση τους. Όσα έχουν ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου πρέπει να λειτουργούν με ασφάλεια, ακόμη και αν παρουσιαστεί βλάβη στο σύστημα αυτό.
 • Τα παιχνίδια δεν πρέπει να παρουσιάσουν κανένα κίνδυνο τραυματισμού του δέρματος ή των ματιών από λέιζερ ή άλλες ακτινοβολίες.
 • Τα παιχνίδια πρέπει να ανταποκρίνονται στις σωστές συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας, ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι λοιμώξεων, ασθενειών και μολύνσεων. Ειδικά τα πάνινα παιχνίδια για τα παιδιά κάτω των 3 ετών πρέπει να μπορούν να πλένονται, εκτός εάν περιέχουν μηχανισμό.


Κανόνες ασφαλείας για ειδικές κατηγορίες παιχνιδιών

1. Ηλεκτρονικά παιχνίδια
Τα δημοφιλέστερα ηλεκτρονικά παιχνίδια συνήθως έχουν βίαιο περιεχόμενο. Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουμε ότι η παρατεταμένη ενασχόληση με τέτοιου είδους παιχνίδια δημιουργεί σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας και επηρεάζει με αρνητικό τρόπο τη συμπεριφορά, τις δραστηριότητες, τον τρόπο σκέψης και τη λειτουργία των παιδιών μας. Η πολύωρη χρήση τους μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες, όπως απαθές και νωχελικό βλέμμα, νευρικότητα και υπερκινητικότητα. Γι’ αυτό:
– Ελέγχουμε το συνολικό χρόνο ενασχόλησης των παιδιών μας, με τα παιχνίδια αυτά.
– Παρακολουθούμε, αν είναι δυνατόν, τον τρόπο χρήσης τους από τα παιδιά, για να διαπιστώσουμε αν αποκομίζουν κάποιο όφελος ή το αντίθετο.

Το άρθρο 7α του Ν.2251/94 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 3587 προβλέπει, αναλυτικά, την προστασία της ψυχικής υγείας των ανήλικων, θέτοντας στους προμηθευτές την υποχρέωση να μη θέτουν, στην αγορά προϊόντα, που ενέχουν κινδύνους για την ψυχική, πνευματική και ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων. Τα βιντεοπαιχνίδια και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια πρέπει να ταξινομούνται ανάλογα με τις ηλικίες στις οποίες απευθύνονται. Επιχειρήσεις που διαθέτουν δωρεάν ή έναντι πληρωμής τη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών, στους καταναλωτές, υποχρεούνται να τηρούν επισημάνσεις της προηγούμενης παραγράφου, σε χώρους, όπου έχουν πρόσβαση και τα παιδιά.

2. Παιχνίδια που ιππεύονται
– Διαλέγουμε το παιχνίδι με βάση την ηλικία, το ύψος, το βάρος και τις ικανότητες του παιδιού μας.
– Ελέγχουμε τη σταθερότητα του παιχνιδιού. Δεν πρέπει να γέρνει, όταν τοποθετείται κάποιο βάρος, επάνω του.
– Προσέχουμε ιδιαίτερα, τις περπατούρες.

3. Παιχνίδια με μπαταρίες
– Τοποθετούμε εμείς τις μπαταρίες.
– Δεν χρησιμοποιούμε ταυτόχρονα διαφορετικούς τύπους μπαταριών στο ίδιο παιχνίδι.
– Τοποθετούμε τις μπαταρίες με τον τρόπο που υποδεικνύει ο κατασκευαστής.
– Ελέγχουμε ότι το παιδί μας δεν μπορεί να ανοίξει το καπάκι, που κλείνει τις μπαταρίες.

4. Παιχνίδια μέσα σε βρώσιμα προϊόντα
Όσα έχουν διαστάσεις κάτω των 4,5 εκ. και βρίσκονται μέσα σε βρώσιμα προϊόντα (πατατάκια, σοκολάτες, γιαούρτια, δημητριακά, παγωτά, σοκολατένια αυγά, κ.λπ.) κυκλοφορούν νόμιμα στην Ε.Ε. για παιδιά άνω των 3 ετών. Τα παιχνίδια αυτά πρέπει να έχουν τη δική τους συσκευασία. Επίσης, δεν επιτρέπεται το παιχνίδι να είναι ενσωματωμένο (κολλημένο) στο τρόφιμο. Το παιδί θα πρέπει να φάει το τρόφιμο για να πάρει το παιχνίδι. Οι γονείς θα πρέπει να προσέχουμε τα παιδιά όταν καταναλώνουν βρώσιμα προϊόντα, που περιέχουν παιχνίδια.

5. Μαλακά παιχνίδια
Πρέπει να προσέχουμε το υλικό από τα οποία είναι κατασκευασμένα. Αποφεύγουμε τα παιχνίδια που περιέχουν PVC ή φθαλικά. Στην ελληνική αγορά, η παραγωγή και εμπορία κάθε είδους μαλακών μασητικών παιχνιδιών από PVC, που προορίζονται για παιδιά μέχρι 3 ετών, απαγορεύεται. Η μακροπρόθεσμη πρόσληψη τέτοιων προϊόντων προκαλεί βλάβες στην ανθρώπινη υγεία.

6. Μπαλόνια
Είναι καλύτερο να τα χρησιμοποιούμε αποκλειστικά ως διακοσμητικά αντικείμενα και να μην τα δίνουμε στα χέρια των παιδιών.

Η συσκευασία των παιχνιδιών
Στη συσκευασία ή στο έντυπο, που συνοδεύει τα παιχνίδια, πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω:

 • Αριθμός τύπου, παρτίδας, σειράς ή μοντέλου ή κάποιο άλλο στοιχείο, που να επιτρέπει την ταυτοποίηση του παιχνιδιού.
 • Το όνομα, η εμπορική επωνυμία ή το σήμα, η διεύθυνση του κατασκευαστή, του εισαγωγέα ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.
 • Η ένδειξη CE. Όλα τα παιχνίδια θα πρέπει να φέρουν τη συγκεκριμένη ένδειξη, κατά τρόπο ορατό και ανεξίτηλο. Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν αυτό έχει συμμορφωθεί προς τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας, που ορίζονται από την κοινοτική νομοθεσία.
 • Η ηλικία του παιδιού για το οποίο είναι κατάλληλο το παιχνίδι.
 • Τυχόν προειδοποιήσεις.
 • Οι οδηγίες χρήσης και οι πληροφορίες, που αφορούν την ασφάλεια του παιχνιδιού πρέπει να είναι στα ελληνικά.


Προειδοποιήσεις στη σήμανση

1. Για λόγους ασφαλούς χρήσης, στη συσκευασία των παιχνιδιών ή στις οδηγίες χρήσης αναγράφονται κάποιες προειδοποιήσεις, οι οποίες πρέπει να αρχίζουν με τη λέξη «ΠΡΟΣΟΧΗ», να είναι στα ελληνικά και να είναι ευανάγνωστες, ευκρινείς, ακριβείς και κατανοητές. Οι προειδοποιήσεις αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την επιλογή του κατάλληλου παιχνιδιού.

2. Τα παιχνίδια να αναφέρουν με ευκρίνεια το κατώτατο ή και το ανώτατο όριο ηλικίας, για την οποία είναι κατάλληλο το παιχνίδι. Εάν χρειάζεται πρέπει να αναγράφεται το βάρος του παιδιού, κάποιες ικανότητές του ή η υποχρέωση να επιβλέπεται από ενήλικο, όταν παίζει με αυτό το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι κατάλληλο για παιδί που μπουσουλάει, μπορεί να γίνει επικίνδυνο, όταν το παιδί μας αρχίσει να περπατάει.

3. Εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων υγείας, που έχουν προκληθεί από μαγνήτες που υπάρχουν σε παιχνίδια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Μάιο του 2007, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Πιστοποίησης (CEN), να τροποποιήσει το ευρωπαϊκό πρότυπο ασφάλειας (ΕΝ71), ώστε να καλύπτει τους πιθανούς κινδύνους. Η προθεσμία για την αναβάθμιση του προτύπου ήταν 2 χρόνια. Για το διάστημα αυτό, προβλέφθηκε προειδοποιητική σήμανση μέσα στο παιχνίδι για την παρουσία μαγνητών. Σήμερα, εφαρμόζεται νέο πρότυπο, το οποίο διασφαλίζει ή ότι τα μαγνητάκια δε μπορούν να αποκολληθούν από το παιχνίδι ή ότι η ισχύς τους είναι πολύ χαμηλή, ώστε δεν μπορεί να προκληθεί ζημία σε περίπτωση κατάποσης. Όμως, επειδή υπάρχει περίπτωση να κυκλοφορούν ακόμη παιχνίδια, που δε συμμορφώνονται με το νέο πρότυπο, πρέπει να διαβάζουμε προσεκτικά τα όσα αναγράφονται στη συσκευασία των παιχνιδιών. Σε περίπτωση που αποφασίσουμε να αγοράσουμε ένα τέτοιο παιχνίδι, παρακολουθούμε στενά το παιδί όταν το χρησιμοποιεί.

4. Τα παιχνίδια που δεν είναι κατάλληλα για παιδιά μικρότερα των 3 ετών φέρουν προειδοποίηση: «Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών (ή των 3 ετών)» μαζί με το ειδικό σήμα.

5. Τα παιχνίδια δραστηριοτήτων φέρουν την προειδοποίηση: «Μόνο για οικιακή χρήση» και συνοδεύονται, από οδηγίες συναρμολόγησης, κ.λπ.

6. Τα λειτουργικά παιχνίδια πρέπει να φέρουν την προειδοποίηση: «Να χρησιμοποιείται υπό την άμεση επίβλεψη ενηλίκου» και να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης, λειτουργίας και ένδειξη ότι πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά μικρότερης ηλικίας από αυτήν που προσδιορίζει ο κατασκευαστής.

7. Τα χημικά παιχνίδια πρέπει να φέρουν την προειδοποίηση: «Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των … ετών και πρέπει να χρησιμοποιείται υπό την επίβλεψη ενηλίκου». Τέτοια παιχνίδια είναι συλλογές πειραμάτων χημείας, εργαστήρια κεραμικής, φωτογραφίας, κ.λπ.

8. Σε πατίνια, τροχοπέδιλα και τροχοσανίδες πρέπει να υπάρχει η προειδοποίηση: «Να χρησιμοποιείται με εξοπλισμό προστασίας. Να μη χρησιμοποιείται σε δημόσιο οδικό δίκτυο».

9. Τα παιχνίδια νερού πρέπει να φέρουν την προειδοποίηση: «Να χρησιμοποιείται μόνο σε νερά όπου πατώνει το παιδί και υπό την επίβλεψη ενηλίκου».

10. Τα παιχνίδια που περιέχονται σε τρόφιμα πρέπει να φέρουν την προειδοποίηση: «Περιέχει παιχνίδι. Συνίσταται η επίβλεψη από ενηλίκους».

11. Οι απομιμήσεις κράνους ή προστατευτικής μάσκας πρέπει να αναγράφουν: «Το παιχνίδι αυτό δεν παρέχει προστασία».

12. Τα παιχνίδια που δένονται με σπάγκους, σχοινιά και λάστιχα πάνω από κούνιες, παιδικά κρεβατάκια ή καροτσάκια, πρέπει να φέρουν την προειδοποίηση: «Για την αποφυγή κινδύνων πνιγμού απομακρύνετε το παιχνίδι αυτό όταν το παιδί αρχίζει να σηκώνεται στα χέρια και στα γόνατα».

13. Στη συσκευασία αρωματικών ουσιών, στα οσφρητικά επιτραπέζια παιχνίδια, στα σετ καλλυντικών και στα παιχνίδια γεύσεων, όπου περιέχονται αρωματικές ουσίες, πρέπει να αναγράφεται η προειδοποίηση: «Περιέχει αρωματικές ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες».

Βασικές συμβουλές για όλα τα παιχνίδια

 • Όταν ανοίξουμε το παιχνίδι, ελέγχουμε την κατάστασή του και αν έχουμε κάποια αμφιβολία, ως προς την αξιοπιστία του, το τοποθετούμε ξανά στη συσκευασία του και το επιστρέφουμε στον έμπορο.
 • Αναζητούμε τυχόν συστάσεις του κατασκευαστή, όπως «να χρησιμοποιηθεί υπό την επίβλεψη ενηλίκου» και τις εφαρμόζουμε κατά γράμμα.
 • Διαβάζουμε με προσοχή τυχόν προειδοποιήσεις που αναγράφονται στη συσκευασία και τις ακολουθούμε απόλυτα.
 • Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν τα παιδιά μας κάνουν χρήση παιχνιδιών, που περιέχουν μαγνήτες.
 • Διαβάζουμε τις οδηγίες χρήσης και τις οδηγίες συναρμολόγησης του παιχνιδιού και τα εξηγούμε λεπτομερώς, στα παιδιά.
 • Δεν πετάμε τα υλικά συσκευασίας. Φυλάσσουμε τις πληροφορίες που αφορούν τον κατασκευαστή. Ενδέχεται να μας είναι χρήσιμες, σε περίπτωση παραπόνων.
 • Εξηγούμε στο παιδί τον τρόπο λειτουργίας του παιχνιδιού, εκτελώντας μια μικρή επίδειξη. Εφιστούμε την προσοχή του στους ενδεχόμενους κινδύνους, εξηγώντας του τις κινήσεις ή τους χειρισμούς, που πρέπει να αποφύγει.
 • Μετά τη χρήση του παιχνιδιού ελέγχουμε την κατάστασή του. Αν παρουσιάζει κίνδυνο, το τοποθετούμε σ’ ένα χώρο απροσπέλαστο για το παιδί. Αν έχει υποστεί βλάβη, το επισκευάζουμε όπως πρέπει ή το πετάμε.
 • Δεν αφήνουμε ποτέ ένα παιχνίδι, που έχει καταστεί επικίνδυνο, στο χέρι ενός παιδιού ή σε χώρο όπου μπορεί να το φτάσει.
 • Επιβλέπουμε το παιδί την ώρα που παίζει. Η παρουσία μας μπορεί να προλάβει τυχόν ατύχημα.
 • Απομακρύνουμε από το παιδί τις συσκευασίες των παιχνιδιών. Πλαστικές ταινίες περιτυλίγματος, αφρό, συνδετήρες, κ.λπ. μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό.
 • Καταγγέλλουμε στις αρμόδιες αρχές ή στο ΚΕ.Π.ΚΑ. περιπτώσεις ελαττωματικών ή επικίνδυνων παιχνιδιών, ώστε να προστατευτούν όλα τα παιδιά.


Διαφήμιση παιχνιδιών
Η αγορά του παιχνιδιού πρέπει να γίνεται με κριτήρια την ηλικία, το φύλο, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού και όχι εξαιτίας εντυπώσεων από μια τηλεοπτική διαφήμιση. Ένα παιχνίδι πρέπει να καλλιεργεί τη δημιουργική φαντασία του, να δίνει στο παιδί την ευκαιρία να αναπτύξει επιδεξιότητες, κοινωνικότητα, πνευματικές και σωματικές ικανότητες. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για τη δημιουργία της προσωπικότητας ενός παιδιού. Τα παιδιά είναι οι πιο άπειροι από όλους τους καταναλωτές και οι πιο κατάλληλοι για να επηρεαστούν από τις διαφημίσεις.

Τι μπορούμε να κάνουμε ως γονείς:

 • Να εξηγήσουμε στα παιδιά τις χρησιμοποιούμενες διαφημιστικές μεθόδους:
  – Να δείξουμε την επίδραση της μουσικής υπόκρουσης, κλείνοντας τον ήχο στην τηλεόραση.
  – Να δείξουμε πως ο ειδικός φωτισμός και τα κοντινά πλάνα υπερβάλλουν το μέγεθος και την εμφάνιση του προϊόντος. Γι’ αυτό μερικά παιχνίδια δεν είναι τόσο λαμπερά ή τόσο μεγάλα όσο τα βλέπουμε στη διαφήμιση.
  – Να εξηγήσουμε την ψυχολογία του μάρκετινγκ και τι επιδιώκει ο διαφημιστής με το μήνυμά του: Γιατί ένας όμορφος νέος, που οδηγεί σπορ αυτοκίνητο, φορά τζιν παντελόνι συγκεκριμένης ακριβής μάρκας; Γιατί ένα όμορφο κορίτσι, που φορά μπικίνι, διαφημίζει ένα πανάκριβο αυτοκίνητο;
 • Να εξηγήσουμε πως πρέπει να αντιλαμβάνεται ο καθένας μας τη φυσική έλξη, τη διασκέδαση, τη φιλία και ότι οι διαφημιστές χρησιμοποιούν τις επιθυμίες αυτές για να προωθήσουν αγαθά.
 • Να δείξουμε στα παιδιά την αληθινή σημασία των λέξεων: Τα παιδιά έχουν την τάση να πιστεύουν ό,τι βλέπουν: μια μάρκα προϊόντος είναι η “καλύτερη”, η “γλυκύτερη”, η “ταχύτερη”… Θα πρέπει να δώσουμε να καταλάβουν τις πραγματικές διαστάσεις των λέξεων, χωρίς υπερβολές.
 • Να μην παρασυρόμαστε, από την επιμονή των παιδιών να τους αγοράσουμε ένα προϊόν, το οποίο, κατά τη γνώμη μας, δε θα ωφελήσει τις ανάγκες τους.


Τι δεν θεωρείται παιδικό παιχνίδι
Παιχνίδια δεν θεωρούνται ο εξοπλισμός παιδότοπων, οι αυτόματες παιχνιδομηχανές, που έχουν δημόσια χρήση, τα παιχνίδια με κινητήρα εσωτερικής καύσης ή με ατμομηχανή, οι εκτοξευτές λίθων, οι σφενδόνες, τα διακοσμητικά αντικείμενα, τα προϊόντα, για ενήλικους συλλέκτες (π.χ. κούκλες λαϊκής τέχνης, μινιατούρες αυτοκινήτων κ.λπ.), ο αθλητικός εξοπλισμός (π.χ. πατίνια και τροχοσανίδες, τα ποδήλατα με ύψος πάνω από 435 mm, τα πατίνια με τιμόνι και τα ηλεκτροκίνητα οχήματα, τα εξαρτήματα εκμάθησης κολύμβησης για παιδιά, τα παιχνίδια συναρμολογήσεως με περισσότερα από 500 κομμάτια, τα αεροβόλα και τα βέλη τοξοβολίας με μήκος πάνω από 120 cm, τα πυροτεχνήματα, τα βελάκια με μεταλλικές αιχμές, τα εκπαιδευτικά προϊόντα (φούρνοι, σίδερα κ.λπ.), που λειτουργούν με τάση άνω των 24 V. σε συνεχές ρεύμα, ο επιστημονικός εκπαιδευτικός εξοπλισμός, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια (υπολογιστές, παιχνιδομηχανές, κ.λπ.), που δεν είναι σχεδιασμένα ειδικά για παιδιά, οι πιπίλες, τα φωτιστικά, οι ηλεκτρικοί μετασχηματιστές για παιχνίδια, τα εξαρτήματα μόδας που δε χρησιμοποιούνται, στο πλαίσιο παιχνιδιού.

Διαβάστε ακόμη:
Ποιο παιχνίδι να αγοράσω στο παιδί μου;
Χριστουγεννιάτικα δώρα. Πόσα παιχνίδια χρειάζεται το παιδί μου;