Έκανα μια μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου και βρέθηκε ένα φλεβώδες αγγείωμα δεξιά μετωπιαία παραοβελιαία χωρίς σύνοδο περιεστιακό οίδημα και θα ήθελα να μου πείτε αν είναι κάτι το ανησυχητικό, το οποίο χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Ευχαριστώ, Δημήτρης

Το φλεβώδες αγγείωμα είναι αποτέλεσμα μιας διαταραχής της φλεβικής παροχέτευσης του εγκεφάλου, συνήθως δεν δίνει συμπτώματα, σπάνια μπορεί να αιμορραγήσει και η μαγνητική τομογραφία είναι η εξέταση εκλογής με την οποία το παρακολουθούμε.

Ακολουθήστε το στο Google News