Ο εγκέφαλος τα αντιλαμβάνεται όλα ως αριστουργήματα! Με άλλα λόγια, όπως αναφέρεται σε έρευνα που δημοσιεύθηκε στο ανοιχτής πρόσβασης περιοδικό Frontiers in Human Neuroscience, οι αριθμοί και τα γράμματα μιας μαθηματικής φόρμουλας μπορούν να ενεργοποιήσουν τα ίδια κέντρα του εγκεφάλου που ενεργοποιούνται όταν «βλέπει» ένα έργο τέχνης ή «ακούει» μια σπουδαία μουσική συμφωνία.

Φυσικά αυτό δεν ισχύει για όλες τις μαθηματικές φόρμουλες και εξισώσεις, αλλά μόνο για τις «ωραίες». Στο πλαίσιο της έρευνας οι επιστήμονες του University College London ζήτησαν από 15 μαθηματικούς να αξιολογήσουν 60 μαθηματικές φόρμουλες ως άσχημες, ουδέτερες ή ωραίες.

«Ένας μεγάλος αριθμός περιοχών του εγκεφάλου ενεργοποιούνται όταν βλέπει εξισώσεις, αλλά όταν κάποιος βλέπει μια φόρμουλα που αξιολογεί ως ωραία ενεργοποιείται το συναισθηματικό κέντρο του εγκεφάλου – ο μέσο πρωμετοπιαίος φλοιός – όπως όταν κοιτάει έναν εξαιρετικό πίνακα ζωγραφικής ή ακούει ένα μουσικό αριστούργημα», εξηγεί ο καθηγητής Semir Zeki εκ των ερευνητών.

Όσο πιο όμορφη η εξίσωση δε, τόσο μεγαλύτερη και η δραστηριότητα στη συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου, σύμφωνα με τις λειτουργικές μαγνητικές τομογραφίες του εγκεφάλου των συμμετεχόντων.

Η έρευνα αυτή εξηγεί γιατί οι μαθηματικοί συχνά ερμηνεύουν ή περιγράφουν τις μαθηματικές εξισώσεις με έντονα συναισθήματα και συχνά περιγράφουν την εμπειρία της ομορφιάς των μαθηματικών ως συγκρίσιμη με εκείνη που πηγάζει από ένα αριστούργημα της τέχνης.