Και αυτό γιατί εξασκούν πολύ συχνά την λαβή του χεριού τους μια μορφή ισομετρικής άσκησης, που σύμφωνα με επιστημονική ανασκόπηση περισσότερων από 1000 ερευνών αποδεικνύεται αποτελεσματικό αντιυπερτασικό.

Σύμφωνα με τους ερευνητές οι συστηματικές ισομετρικές ασκήσεις της λαβής του χεριού, όπως αυτές που κάνουν οι παίκτες του γκολφ, ουσιαστικά πιάνοντας δυνατά και μετά αφήνοντας ένα αντικείμενο, μπορούν να μειώσουν τις τιμές της πίεσης του αίματος έως και κατά 10%.

Οι ερευνητές – μεταξύ των οποίων επιδημιολόγοι και καρδιολόγοι – εξέτασαν τα διαθέσιμα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν μεταξύ του 2006 και του 2011 όσον αφορά μεθόδους και τεχνικές αντιμετώπισης της πίεσης. Εξέτασαν τα στοιχεία για θεραπείες όπως ο διαλογισμός, ο βελονισμός, οι αναπνευστικές τεχνικές, καθώς και τρεις τύπους ασκήσεων – περπάτημα, ασκήσεις με βάρη και ασκήσεις της λαβής του χεριού.

Τα ευρήματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στη επιστημονική επιθεώρηση Hypertension. Σύμφωνα με αυτά οι ισομετρικές ασκήσεις των χεριών οδήγησαν σε μείωση της πίεσης κατά 10% μετά από τέσσερις εβδομάδες εξάσκησης για 15 λεπτά την ημέρα πέντε φορές την εβδομάδα.

Αυτού του τύπου οι ασκήσεις μπορεί να γίνουν με πολλούς τρόπους π.χ. πιέζοντας μεταξύ τους τις παλάμες και μετρώντας μέχρι το δέκα, κάνοντας διάλειμμα και μετρώντας μέχρι το δέκα και επαναλαμβάνοντας αυτόν τον κύκλο τέσσερις φορές. Μπορούμε επίσης, να πιέζουμε μια μαλακή μπάλα.

Μετά τις ισομετρικές ασκήσεις των χεριών, το περπάτημα φάνηκε να αποτελεί την καλύτερη άσκηση όταν είναι έντονο και συχνό. Ακολουθούν οι αναπνευστικές ασκήσεις (15΄ τρεις ή τέσσερις φορές την εβδομάδα), οι τεχνικές διαλογισμού και σε μικρότερο βαθμό η γιόγκα και ο βελονισμός.

Οι ειδικοί εξηγούν οι εναλλακτικές προσεγγίσεις συνήθως μειώνουν τη συστολική (μεγάλη) πίεση κατά 2-10 mmHg, ενώ ένα αντιυπερτασικό φάρμακο κατά 10-15mmHg. Γι’ αυτό και συνήθως οι εναλλακτικές προσεγγίσεις μπορούν να υιοθετηθούν συμπληρωματικά με τη φαρμακευτική αγωγή.