Από την 1η Σεπτεμβρίου οι νικητές της κλήρωσης μπορούν να παραλάβουν το δώρο τους: το βιβλίο «Μεγαλώνοντας (με) το παιδί μου» 

TSAMOURA EVANGELIA
EYΣTAΘIA ΠANTEΛAKH
MAPIANNA MΠOYΓΔANOY
AMΠPAXIM ΣAPA EΛENH
ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ-ΕΛΈΝΗ ΣΑΒΒΑΚΗ

Στείλτε sms στο 54045 με τα εξής στοιχεία: VITA (κενό) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  και μπείτε στην κλήρωση!

Προσοχή! Οι νικητές θα παραλάβουν τα δώρα τους από την 1η Σεπτεμβρίου.

Μεγαλώνοντας (με) το παιδί μου

Ένα απάνθισμα από το έργο του ψυχίατρου Κώστα Γκοτζαμάνη. Χωρίς διδακτικό τόνο ή θεωρητικές ορολογίες καταλήγει να γίνει ένας σύγχρονος οδηγός επιβίωσης για τους γονείς και τις οικογένειες. Από τις εκδόσεις Πατάκη.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ SMS ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.  Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Χρήστου Λαδά αρ. 3, με ΑΦΜ 094028358 και ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, εκδότρια του περιοδικού VITA (στο εξής καλούμενη «o Διοργανωτής») σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ» Ανώνυμη Εκδοτική Εμπορική και Διανεμητική Εταιρεία η οποία εδρεύει στο Αθήνα, επί της οδού Παν. Τσαλδάρη  αρ. 38, με ΑΦΜ 094277812 και ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής καλούμενη «Εταιρεία») διοργανώνει Διαγωνισμό από την 1η.08.2014 και ώρα 10:00 έως και την 18η.08.2014 και ώρα 13:00 μεταξύ των αναγνωστών του περιοδικού VITA, με δώρο πέντε (5) αντίτυπα του βιβλίου «Μεγαλώνοντας (με) το παιδί μου» εκδόσεως της Εταιρείας. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, αναγνώστες του περιοδικού VITA. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, και της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών, καθώς επίσης οι προμηθευτές τους ή εταίροι τους, οι εργαζόμενοι στο σύνολο των διαφημιστικών εταιρειών που τυχόν εμπλακούν στον Διαγωνισμό, καθώς και οι οικογένειες όλων των ανωτέρω εργαζόμενων μέχρι β΄ βαθμού συγγένειας.

3. Ο Διοργανωτής θεωρεί, ότι αυτός που συμμετέχει στον Διαγωνισμό με την αποστολή γραπτού sms είναι ο κάτοχος ή αυτός που έχει τη νόμιμη έγκριση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της SIM, που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού, με το οποίο έλαβε μέρος στον Διαγωνισμό.

4. Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να συμπληρώσει στο sms τα εξής στοιχεία: VITA (κενό) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ εάν θέλει να κερδίσει ένα από τα συνολικά πέντε βιβλία. Ο ειδικός πενταψήφιος αριθμός, στον οποίο θα αποστέλλονται τα μηνύματα είναι ο 54045. Το κόστος κάθε μηνύματος είναι είκοσι πέντε λεπτά (0,25€) Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Κάθε συμμετοχή, που θα σταλεί  εκτός των ανωτέρω (υπό 1) χρονικών πλαισίων θεωρείται εκπρόθεσμη και ως εκ τούτου μη έγκυρη. Στις 13:30 θα διενεργηθεί, στα γραφεία της εταιρείας «M-STAT» (Ηροδότου 6 & Υψηλάντου, Αθήνα), η οποία έχει αναλάβει τη διεκπεραίωση του διαγωνισμού.

5. Τα SMS θα αποστέλλονται στον προαναφερθέντα ειδικό πενταψήφιο αριθμό. Κάθε αποστελλόμενο μήνυμα SMS θα παραλαμβάνεται από ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα. Αμέσως μετά την αποστολή του, ο συμμετέχων θα λαμβάνει με μήνυμα SMS απάντηση, με την οποία θα ενημερώνεται για την ορθότητα της απάντησης και την εγκυρότητα της συμμετοχής. Στην κλήρωση θα συμμετέχουν μόνον όσοι διαγωνιζόμενοι έστειλαν έγκυρη συμμετοχή.

6. Ρητά δηλώνεται ότι η ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα, που διαχειρίζεται τη λήψη και αποστολή των SMS θα διατηρεί αποκλειστικά και μόνο καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού όλα τα αποστελλόμενα από τους συμμετέχοντες μηνύματα, καταγράφοντας συγχρόνως τη συγκεκριμένη ημερομηνία και χρονική στιγμή (ώρα και δευτερόλεπτο) αποστολής τους, καθώς και τον αριθμό της κάρτας SIM μέσω του οποίου έχει αποσταλεί το SMS μήνυμα.

7. Ο νικητής του Διαγωνισμού θα ειδοποιηθεί από τον Διοργανωτή με αποστολή γραπτού μηνύματος στη SIM κάρτα που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού τηλεφώνου με το οποίο έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό.

8. Οι  νικητές  θα παραλάβουν  το βιβλίο «Μεγαλώνοντας (με) το παιδί» από τα γραφεία του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη Α.Ε. (Μιχαλακοπούλου 80, Τ.Κ. 115 28 Αθήνα) με επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας (Δευτέρα – Παρασκευή, 11:00 – 18:00). H παραλαβή των δώρων θα γίνει από την 1η Σεπτεμβρίου 2014.

9. Αναφορικά με τα στοιχεία των συμμετεχόντων, θα τηρηθεί από τον Διοργανωτή απόλυτη εχεμύθεια και δεν θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία αυτά για κανένα απολύτως λόγο παρά μόνο κατά το στάδιο της επιβεβαίωσης του νικητή του Διαγωνισμού και για την επικοινωνία του περιοδικού μαζί του και ακολούθως όλα τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα καταστρέφονται από τον Διοργανωτή.

10. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό με την αποστολή γραπτών μηνυμάτων συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του Διαγωνισμού.