Τι είναι η «δυσαρθρία»; Πού οφείλεται και πώς θεραπεύεται; Υπάρχουν κάποιες φυσικές θεραπείες; Ευχαριστώ, Αθανασία

Η δυσαρθρία είναι μια κινητική διαταραχή του λόγου και είναι αποτέλεσμα παράλυσης, αδυναμίας και έλλειψης συγχρονισμού των μυών της ομιλίας, περιλαμβάνει επίσης κάθε σύμπτωμα κινητικής διαταραχής της αναπνοής, της φώνησης, της ηχηρότητας, της άρθρωσης και της προσωδίας. Οι αιτίες που τη δημιουργούν έχουν νευρολογικό υπόβαθρο και μπορεί να είναι ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, μια κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ένας όγκος, ένα σύνδρομο, η νόσος του Πάρκινσον, η χορεία του Huntington, η Σκλήρυνση κατά Πλάκας, η Αμυοτροπική πλευρική σκλήρυνση κ.ά. Η θεραπεία της Δυσαρθρίας ποικίλλει ανάλογα με το επίπεδο της βλάβης και εξαρτάται από την αιτία, τον τύπο και την έκταση των συμπτωμάτων. Ο λογοθεραπευτής μετά από αξιολόγηση του ατόμου που έχει διαγνωσθεί με  δυσαρθρία,  επιδιώκει να βελτιώσει το ρυθμό της ομιλίας, να βελτιώσει  την αναπνοή, έτσι ώστε το άτομο να μπορεί να μιλάει δυνατά, να αυξήσει την κινητικότητα των μυών του στόματος, της γλώσσας και των χειλιών, να ενδυναμώσει τους μύες, να βελτιώσει την άρθρωση και αν είναι απαραίτητο να βοηθήσει στην ανάπτυξη στρατηγικών για καλύτερη επικοινωνία και στην εκμάθηση χρήσης εναλλακτικών μορφών επικοινωνίας. Μέχρι σήμερα δεν έχουν βρεθεί κάποιες φυσικές  θεραπείες για τη δυσαρθρία.

Ακολουθήστε το στο Google News