Ο διαγωνισμός έληξε! Οι νικητές είναι:
ΣOΦIA ΣTAMATIOY
ΓEΩPΓIA AΔAMH
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΟΡΦΑΚΗ
AIKATEPINH XAITOΓΛOY
ΔEΣΠOINA APBANITH

Η παραλαβή του βιβλίου «Ζήσε τη ζωή σου με τόλμη» θα γίνει από τον ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ (οδός Ιπποκράτους αρ. 118, Αθήνα) για τους κατοικους Αττικής, από το ΟΞΥΓΟΝΟ (οδός Ολύμπου αρ. 81) για τους κάτοικους Θεσσαλονίκης ενώ θα αποσταλεί ταχυδρομικά στους κατοίκους επαρχίας.

Για να πάρετε μέρος στείλτε SMS στο 54045:  VITA (κενό) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ SMS ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.  Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Χρήστου Λαδά αρ. 3, με ΑΦΜ 094028358 και ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, εκδότρια του περιοδικού VITA (στο εξής καλούμενη «ο Διοργανωτής») σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ιπποκράτους αρ. 118, με ΑΦΜ 099325065 και ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής καλούμενη «Εταιρεία») διοργανώνει Διαγωνισμό από την Τετάρτη 01.04.2015 και ώρα 10:00 έως και την Παρασκευή 17.04.2015 και ώρα 13:00 μεταξύ των αναγνωστών του περιοδικού VITA, με δώρο πέντε (5) αντίτυπα του βιβλίου με τίτλο «Ζήσε τη ζωή σου με τόλμη» του συγγραφέως Brené Brown εκδόσεως της Εταιρείας.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, αναγνώστες του περιοδικού VITA. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, και της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών, καθώς επίσης οι προμηθευτές τους ή εταίροι τους, οι εργαζόμενοι στο σύνολο των διαφημιστικών εταιρειών που τυχόν εμπλακούν στον Διαγωνισμό, καθώς και οι οικογένειες όλων των ανωτέρω εργαζόμενων μέχρι β΄ βαθμού συγγένειας.

3. Ο Διοργανωτής θεωρεί, ότι αυτός που συμμετέχει στον Διαγωνισμό με την αποστολή γραπτού sms είναι ο κάτοχος ή αυτός που έχει τη νόμιμη έγκριση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της SIM, που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού, με το οποίο έλαβε μέρος στον Διαγωνισμό.

4. Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να συμπληρώσει στο sms τα εξής στοιχεία: VITA (κενό) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ εάν θέλει να κερδίσει ένα από τα συνολικά πέντε βιβλία. Ο ειδικός πενταψήφιος αριθμός, στον οποίο θα αποστέλλονται τα μηνύματα είναι ο 54045. Το κόστος κάθε μηνύματος είναι πενήντα λεπτά του (0,25€) Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Κάθε συμμετοχή, που θα σταλεί  εκτός των ανωτέρω (υπό 1) χρονικών πλαισίων θεωρείται εκπρόθεσμη και ως εκ τούτου μη έγκυρη. Την 17η.04.2015 στις 13:30 θα διενεργηθεί, στα γραφεία της εταιρείας «M-STAT» (Ηροδότου 6 & Υψηλάντου, Αθήνα), η οποία έχει αναλάβει τη διεκπεραίωση του διαγωνισμού.

5. Τα SMS θα αποστέλλονται στον προαναφερθέντα ειδικό πενταψήφιο αριθμό. Κάθε αποστελλόμενο μήνυμα SMS θα παραλαμβάνεται από ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα. Αμέσως μετά την αποστολή του, ο συμμετέχων θα λαμβάνει με μήνυμα SMS απάντηση, με την οποία θα ενημερώνεται για την ορθότητα της απάντησης και την εγκυρότητα της συμμετοχής. Στην κλήρωση θα συμμετέχουν μόνον όσοι διαγωνιζόμενοι έστειλαν έγκυρη συμμετοχή.

6. Ρητά δηλώνεται ότι η ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα, που διαχειρίζεται τη λήψη και αποστολή των SMS θα διατηρεί αποκλειστικά και μόνο καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού όλα τα αποστελλόμενα από τους συμμετέχοντες μηνύματα, καταγράφοντας συγχρόνως τη συγκεκριμένη ημερομηνία και χρονική στιγμή (ώρα και δευτερόλεπτο) αποστολής τους, καθώς και τον αριθμό της κάρτας SIM μέσω του οποίου έχει αποσταλεί το SMS μήνυμα.

7. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ειδοποιηθούν από τον Διοργανωτή με αποστολή γραπτού μηνύματος στη SIM κάρτα που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού τηλεφώνου με το οποίο έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό.

8. Η παραλαβή του βιβλίου «Ζήσε τη ζωή σου με τόλμη» θα γίνει από τον ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ (οδός Ιπποκράτους αρ. 118, Αθήνα) για τους κατοικους Αττικής, από το ΟΞΥΓΟΝΟ (οδός Ολύμπου αρ. 81) για τους κάτοικους Θεσσαλονίκης ενώ θα αποσταλεί ταχυδρομικά στους κατοίκους επαρχίας.

9. Αναφορικά με τα στοιχεία των συμμετεχόντων, θα τηρηθεί από τον Διοργανωτή απόλυτη εχεμύθεια και δεν θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία αυτά για κανένα απολύτως λόγο παρά μόνο κατά το στάδιο της επιβεβαίωσης του νικητή του Διαγωνισμού και για την επικοινωνία του περιοδικού μαζί του και ακολούθως όλα τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα καταστρέφονται από τον Διοργανωτή.

10. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό με την αποστολή γραπτών μηνυμάτων συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του Διαγωνισμού.

Ακολουθήστε το στο Google News