Με το ενυδρείο αυτό δεν θα χρειαστεί να καθαρίσετε ξανά τη δεξαμενή των ψαριών σας. Το έξυπνο, σφαιρικό ενυδρείο, που κατασκευάστηκε από τη μεταπτυχιακή φοιτήτρια Suzy Shelley, ανακυκλώνει τα παλιά βακτήρια, μετατρέποντάς τα σε τροφή για τα φυτά, και έτσι διατηρεί το νερό καθαρό.