Τα ονόματα των 2 τυχερών που κέρδισαν από ένα δείπνο για δυο άτομα, αξίας 50 ευρώ το καθένα, στο εστιατόριο «Wagamama» (Κασσαβέτη3, Κηφισιά) είναι:
Γουδεντζίκη Μαριάννα και Ειρήνη Παναγοπούλου.

Συγχαρητήρια!

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ SMS ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.  Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Χρήστου Λαδά αρ. 3, με ΑΦΜ 094028358 και ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, εκδότρια του περιοδικού VITA (στο εξής καλούμενη «ο Διοργανωτής») σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία  «SIMPLY ASIAN ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε.» που εδρεύει στην Κηφισιά, οδός Κασσαβέτη αρ. 3, με ΑΦΜ  997476492 και ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, (στο εξής καλούμενη «ο Δωροθέτης») διοργανώνει Διαγωνισμό από την Τετάρτη 29.04.2015 και ώρα 10:00 έως και την Τετάρτη 13.05.2015 και ώρα 13:00 μεταξύ των αναγνωστών του περιοδικού VITA, με δώρο ένα γεύμα δύο (2) ατόμων συνολικής αξίας πενήντα (50,00€) Ευρώ στο εστιατόριο «WAGAMAMA» στην Κηφισιά οδός Κασσαβέτη αρ. 3.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, αναγνώστες του περιοδικού «VITA». Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, και του Δωροθέτη, των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών, καθώς επίσης οι προμηθευτές τους ή εταίροι τους, οι εργαζόμενοι στο σύνολο των διαφημιστικών εταιρειών που τυχόν εμπλακούν στον Διαγωνισμό, όπως και οι οικογένειες όλων των ανωτέρω εργαζόμενων μέχρι β΄ βαθμού συγγένειας.

3. Ο Διοργανωτής θεωρεί ότι αυτός που συμμετέχει στον Διαγωνισμό με την αποστολή γραπτού sms είναι ο κάτοχος ή αυτός που έχει τη νόμιμη έγκριση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της SIM, που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού, με το οποίο έλαβε μέρος στον Διαγωνισμό. Ο Διοργανωτής δεν υπέχει την παραμικρή ευθύνη να προβαίνει σε επιβεβαίωση του κατόχου της SIM και την διασταύρωση στοιχείων ταυτότητας του δικαιούχου.

4. Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να συμπληρώσει στο sms, που θα αποστείλει, τα εξής στοιχεία: VITA (κενό) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ εάν θέλει να κερδίσει ένα γεύμα δύο ατόμων συνολικής αξίας πενήντα (50,00€) Ευρώ. Ο ειδικός πενταψήφιος αριθμός, στον οποίο θα αποστέλλονται τα μηνύματα είναι ο 54344. Το κόστος κάθε μηνύματος είναι ένα (1,00€) Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Κάθε συμμετοχή, που θα σταλεί  εκτός των ανωτέρω (υπό 1) χρονικών πλαισίων θεωρείται εκπρόθεσμη και ως εκ τούτου μη έγκυρη. Η κλήρωση για την ανάδειξη του ενός (1) τυχερού νικητή του γεύματος θα γίνει την 13η.05.2015 στις 13:30, στα γραφεία της εταιρείας «M-STAT» (Ηροδότου 6 & Υψηλάντου, Αθήνα), η οποία έχει αναλάβει τη διεκπεραίωση του διαγωνισμού.

5. Τα SMS θα αποστέλλονται στον προαναφερθέντα ειδικό πενταψήφιο αριθμό. Κάθε αποστελλόμενο μήνυμα SMS θα παραλαμβάνεται από ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα. Αμέσως μετά την αποστολή του, ο συμμετέχων θα λαμβάνει με μήνυμα SMS απάντηση, με την οποία θα ενημερώνεται για την ορθότητα της απάντησης και την εγκυρότητα της συμμετοχής. Στην κλήρωση θα συμμετέχουν μόνον όσοι διαγωνιζόμενοι έστειλαν έγκυρη συμμετοχή.

6. Ρητά δηλώνεται ότι η ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα, που διαχειρίζεται τη λήψη και αποστολή των SMS θα διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες διενέργειάς του (Διαγωνισμού) όλα τα αποστελλόμενα από τους συμμετέχοντες μηνύματα, καταγράφοντας συγχρόνως τη συγκεκριμένη ημερομηνία και χρονική στιγμή (ώρα και δευτερόλεπτο) αποστολής τους, καθώς και τον αριθμό της κάρτας SIM μέσω του οποίου έχει αποσταλεί το SMS μήνυμα.

7. Ο νικητής του Διαγωνισμού θα ειδοποιηθεί από τον Διοργανωτή με αποστολή γραπτού μηνύματος στη SIM κάρτα που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού τηλεφώνου με το οποίο έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό.

8. Ο νικητής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον Δωροθέτη στο τηλέφωνο 210.8013100 προκειμένου να κάνει την κράτηση, ενημερώνοντας ότι είναι ο νικητής του διαγωνισμού του περιοδικού «VITA».

9. Αναφορικά με τα στοιχεία των συμμετεχόντων, θα τηρηθεί από τον Διοργανωτή απόλυτη εχεμύθεια και δεν θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία αυτά για κανένα απολύτως λόγο παρά μόνο κατά το στάδιο της επιβεβαίωσης του νικητή του Διαγωνισμού και για την επικοινωνία του περιοδικού μαζί του και ακολούθως όλα τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα καταστρέφονται από τον Διοργανωτή.

10. Ο Διοργανωτής έχει την ευχέρεια να τροποποιεί δίχως ενημέρωση τους όρους του Διαγωνισμού, να παρατείνει ή να μειώνει την διάρκειά του, δίχως οι αλλαγές αυτές να συνιστούν λόγο καταγγελίας του Διαγωνισμού.

11. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό με την αποστολή γραπτών μηνυμάτων συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του Διαγωνισμού και παραίτηση από κάθε μελλοντική σχετική με αυτούς αξίωση ή απαίτηση από την μεριά των συμμετεχόντων.

Ακολουθήστε το στο Google News