Θα ήθελα να ρωτήσω τα ποσοστά επιτυχίας μιας τέτοιας μεθόδου, καθώς και τα ποσοστά επικινδυνότητας για καρκινοπάθειες. Ευχαριστώ, Άννα

Αγαπητή Άννα,

τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής είναι εξατομικευμένα και εξαρτώνται από την πάθηση ή τις παθήσεις που σας έχουν οδηγήσει στη θεραπεία καθώς και από την ηλικία (γονιμότητα) της κάθε γυναίκας (FSH, E2, AMH), την κατάσταση του σπέρματος του άνδρα και τη γενικότερη κατάσταση της υγείας των ενδιαφερομένων. Τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας ανέρχονται σε 60% ανά εμβρυομεταφορά  υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες τα φάρμακα της εξωσωματικής δεν προκαλούν καρκινογένεση. Όμως σε κάθε περίπτωση μια γυναίκα πριν ξεκινήσει την προσπάθεια εξωσωματικής συστήνεται να υφίσταται ενδελεχή έλεγχο. 
Ακολουθήστε το στο Google News