Οι πρώτες επεμβάσεις για τη θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής με το νεώτερο σύστημα κρυοπηξίας 3ης γενιάς από το Athens Heart Center του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών είναι γεγονός. 

Τον περασμένο Νοέμβριο, οι επεμβατικοί ηλεκτροφυσιολόγοι Δημήτριος Τσιαχρής και Σωτηρία Σταμπόλα εφάρμοσαν τις πρώτες επιτυχημένες επεμβάσεις στην Ελλάδα για τη θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής με το νεώτερο σύστημα κρυοπηξίας 3ης γενιάς, στην ειδική μονάδα Κολπικής Μαρμαρυγής του Athens Heart Center του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.

Η κολπική μαρμαρυγή είναι μία ανωμαλία στον καρδιακό ρυθμό και η πιο συχνά παρουσιαζόμενη αρρυθμία της καρδιάς παγκοσμίως, ενώ η χρόνια κολπική μαρμαρυγή μπορεί να προκαλέσει καρδιακή ανεπάρκεια και εγκεφαλικό. Στην Ελλάδα, οι πάσχοντες υπολογίζονται στους 100.000. Στο πλαίσιο αυτό, η Μονάδα Κολπικής Μαρμαρυγής του Athens Heart Center, η πρώτη πρότυπη μονάδα στην Ελλάδα, έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει ολιστικά τη συγκεκριμένη νόσο, καλύπτοντας όλο το φάσμα των φαρμακευτικών και επεμβατικών μεθόδων.

Χάρη στις νέες τεχνολογίες κρυοπηξίας των πνευμονικών φλεβών, οι επεμβάσεις που πραγματοποιούνται στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών παρουσιάζουν πολύ καλά αποτελέσματα, είναι περισσότερο ασφαλείς και πιο σύντομες. Οι ασθενείς παραμένουν στο νοσοκομείο για μία νύκτα και επιστρέφουν στο σπίτι την επόμενη ημέρα και στη δουλειά τους την μεθεπόμενη. Ενδεικτικά, σημειώνεται ότι η επιτυχία των επεμβάσεων αυτών υπερβαίνει το 80%.

Οι επεμβάσεις κατάλυσης της κολπικής μαρμαρυγής πραγματοποιούνται όταν τα φάρμακα αποτυγχάνουν, ενώ σε μερικές περιπτώσεις αποτελούν  ακόμα και την πρώτη θεραπευτική επιλογή, ειδικά σε νέους ασθενείς.

«Στη Μονάδα Κολπικής Μαρμαρυγής, οι ασθενείς που μπορούν να υποβληθούν σε αυτές τις επεμβάσεις επιλέγονται με βάση τον ενδεδειγμένο αρχικό κλινικοεργαστηριακό έλεγχο. Όσο πιο σύντομα επεμβαίνουμε, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η κατάλυση της νόσου. Ειδικά σε νέους ασθενείς, μπορούμε να προσφέρουμε πλήρη ίαση», τονίζει ο Δημήτριος Τσιαχρής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης του Athens Heart Center στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και εκπαιδευτής των σύγχρονων αυτών επεμβάσεων στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

Ακολουθήστε το στο Google News