Έχει χτυπήσει ο γιος μου το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού. Η διάγνωση γράφει ΕΝΔΑΡΘΡΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΜΑ 1ΗΣ ΦΑΛΑΓΓΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΛΙΟΥ ΠΟΔΟΣ. Θα ήθελα να ρωτήσω: μπαίνει σε γύψο ή νάρθηκα και αν όχι πόσο χρόνο θέλει να επανέλθει. Θα ήθελα μια γρήγορη απάντηση. Ευχαριστώ, Καίτη

Θα πρέπει να τοποθετηθεί γυψονάρθηκας για περίπου 2 εβδομάδες, μετά να γίνει νέος ακτινολογικός έλεγχος και εάν η πόρωση του κατάγματος προχωρά κανονικά γίνεται συνεπίδεση με το δίπλα δάκτυλο για περίπου άλλες 2 εβδομάδες.

Ακολουθήστε το στο Google News