Η νέα μέθοδος ονομάζεται BEAT (Bariatric Embolization of Arteries for the Treatment of Obesity) και εφαρμόζεται από επεμβατικούς ακτινολόγους. Ήδη εφαρμόστηκε πιλοτικά σε μια ομάδα επτά σοβαρά παχύσαρκων ενηλίκων με ΔΜΣ από 40 έως 60 οι οποίοι είχαν εγγραφεί στο Κέντρο Ελέγχου του Βάρους του Πανεπιστημίου Johns Hopkins.

H μέθοδος συνίσταται στην ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση του τμήματος του στομάχου (του θόλου) όπου εκκρίνεται η ορεξιογόνος ορμόνη γκρελίνη. Ο επεμβατικός ακτινολόγος εισαγάγει μικροσκοπικά σφαιρίδια που μειώνουν τη ροή του αίματος στο θόλο με συνέπεια να μειώνεται η αίσθηση της πείνας οδηγώντας έτσι σε μειωμένη όρεξη και απώλεια βάρους.

Στους ασθενείς που εφαρμόστηκε η μέθοδος ήταν ασφαλής και οδήγησε σε απώλεια του 5,9% του βάρους τους τον πρώτο μήνα, ενώ μετά από έξι μήνες είχαν χάσει το 13,3% του βάρους τους.

Η μέθοδος είναι ακόμη σε πειραματικό στάδιο, αλλά εφόσον έχει κριθεί ασφαλής αναμένεται να δοκιμαστεί σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών.

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: