Πολλά πράγματα δεν τα λαμβάνουμε υπόψη μας, γιατί απλώς δεν βιώνουμε τις άμεσες συνέπειές τους στην καθημερινότητά μας. Για τον ίδιο λόγο αγνοούμε την κατάσταση στις θάλασσες της Μεσογείου όσον αφορά τα ιχθυαποθέματα. Τι συμβαίνει, όμως, στην πραγματικότητα; Σύμφωνα με στοιχεία της WWF:*Το 82% των πληθυσμών ψαριών στη Μεσόγειο υπεραλιεύεται και το 90% των παγκόσμιων ιχθυαποθεμάτων απειλείται από την υπεραλίευση.*Τα αλιεύματα που χάνονται κάθε χρόνο λόγω υπεραλίευσης θα μπορούσαν να ταΐσουν μέχρι 20 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως.*Η χώρα μας εισάγει κάθε χρόνο 36.000 τόνους ψαριών από περισσότερες από 40 χώρες.*Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 24.000 ψαράδες.*Κάθε χρόνο 11-26 εκατομμύρια τόνοι ψαριών αλιεύονται παράνομα.

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: