Κατά καιρούς έχετε διαβάσει για το πόσο σημαντική είναι η κομποστοποίηση στον περιορισμό των οικιακών απορριμμάτων και στην καλύτερη αξιοποίηση των περισσευμάτων της κουζίνας μας. Τώρα τη μεγάλη αξία της έρχεται να επιβεβαιώσει έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Compost Science & Utilization». Η συγκεκριμένη έρευνα υποστηρίζει ότι η μέθοδος αυτή διαχείρισης οργανικών αποβλήτων είναι πολύ καλύτερη από την απόρριψή τους στους Χ.Υ.Τ.Α., καθώς με τον τρόπο αυτό δεν συμβάλλουν στην παραγωγή μεθανίου, ενός ισχυρού αερίου του θερμοκηπίου.