Όλοι συμφωνούμε ότι η καλή ποιότητα είναι προϋπόθεση για να επιλέξουμε προϊόντα και υπηρεσίες. Στον ευαίσθητο χώρο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής όμως είναι εντελώς αναγκαία τόσο για την ασφάλεια των ανθρώπων που την έχουν ανάγκη όσο και για τη διαχείριση του πολύτιμου βιολογικού τους υλικού, που θα οδηγήσει στην απόκτηση απογόνων.
Διεθνείς οργανισμοί αναλαμβάνουν να θέσουν αντικειμενικά κριτήρια ποιότητας και καλής λειτουργίας σε παγκόσμιο επίπεδο, που ομαδοποιούνται στα γνωστά σε όλους συστήματα ISO, τυποποιημένους κοινούς κώδικες αξιών.

Σήμερα περίπου το 5% των γεννήσεων στην Ευρώπη είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και το γεγονός αυτό έχει συνεχή αυξητική τάση! Ο συνδυασμός του αυξανόμενου αριθμού των ανθρώπων που απευθύνονται σε μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και της σημαντικής αύξησης της πολυπλοκότητας των πρωτοκόλλων που εφαρμόζονται απαιτεί αυστηρή τυποποίηση των διαδικασιών και συστηματική αξιολόγησή τους προκειμένου να επιβεβαιώνεται η άρτια εφαρμογή και αποτελεσματικότητά τους. 


Τί να προσέξει ένα ζευγάρι; 
Πώς ένα ζευγάρι μπορεί να αναγνωρίσει τη διασφάλιση της ποιότητας στη μονάδα εξωσωματικής που θα επιλέξει; Θα πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίσει τις θετικές απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:

 • Είναι εμφανής και κατανοητή η πολιτική ποιότητας της μονάδας; 
 • Διασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένα; 
 • Έχει τις απαραίτητες διαπιστεύσεις και πιστοποιήσεις; 
 • Τα έγγραφα που διαθέτει είναι όλα έγκυρα και επικαιροποιημένα (διαθέτουν σήμα καταχώρισης και ημερομηνία επικαιροποίησης); 
 • Υπάρχει σύστημα καταγραφής και διαχείρισης παραπόνων; 
 • Υπάρχει σύστημα διαρκούς εκπαίδευσης του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού;
 • Είναι ασφαλή τα ιατρικά αναλώσιμα και οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται;
 • Λειτουργεί υπό την εποπτεία της Ελληνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής; 

Η διασφάλιση ποιότητας 
Κάθε σύγχρονη μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής επιβάλλεται να διατηρεί συνεχώς πιστοποιημένο το σύστημα ποιότητάς της. Στο Embryolab, όλα όσα μας κάνουν συνεχώς καλύτερους αποτελούν το πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Στο πλαίσιο αυτό νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται το όνειρό τους και: 

 1. Επιμορφωνόμαστε και ενημερωνόμαστε για τα τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα στον χώρο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. 
 2. Παρακολουθούμε τα διεθνή πρότυπα από τους αρμόδιους φορείς και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 
 3. Τυποποιώντας τις διαδικασίες, φροντίζουμε να μη γίνεται κανένα λάθος. 
 4. Διαθέτουμε ελεγκτικούς μηχανισμούς ώστε να προλάβουμε οποιαδήποτε παρέκκλιση και να διορθώσουμε άμεσα ό,τι πάει να παρεκκλίνει (Risk Management). 
 5. Συντηρούμε τον εξοπλισμό μας στην καλύτερη κατάσταση. 
 6. Αξιολογούμε τους προμηθευτές μας, ώστε να διαθέτουμε τα καλύτερα υλικά και αναλώσιμα με στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα. 
 7. Επιθεωρούμε αυστηρά όλες τις διαδικασίες, ώστε να επιβεβαιώσουμε ότι πραγματοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο. 
 8. Χρησιμοποιούμε αυστηρούς δείκτες απόδοσης (Key Performance Indicators).
 9. Συμμετέχουμε με επιτυχία σε σχήματα εξωτερικών ελέγχων ποιότητας, τα οποία είναι αδιάβλητα και αντικειμενικά (Εxternal Quality Control). 
 10. Αξιολογούμαστε με επιτυχία, διαπιστευόμαστε και πιστοποιούμαστε για την ποιότητα του συνόλου των υπηρεσιών που παρέχουμε.  
Η διασφάλιση ποιότητας στο Embryolab σημαίνει επαγρύπνηση με συστηματικές καταγραφές, αυστηρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, συνεχή βελτίωση και εκπαίδευση. Εξασφαλίζεται με την ολόψυχη αφοσίωση των ειδικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες ποιότητας με αποδείξεις σε όσους μας εμπιστεύονται το πιο πολύτιμο όνειρό τους, προσδοκώντας να γίνει πραγματικότητα.Από την κ. ΑΛΕΞΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΙΔΟΥ, M.Sc., Sr. Κλινική Εμβρυολόγο, Διευθύντρια του Embryolab, e-mail: a.chatziparasidou@embryolab.eu, site: www.embryolab.eu.

Ακολουθήστε το στο Google News