Αν πρέπει να κάνετε μία μόνο άσκηση, αυτή είναι η «σανίδα». Δείτε πώς θα την κάνετε σωστά: