Οι νευροεπιστήμονες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας στην Μασαχουσέτη ταυτοποίησαν ένα κύκλωμα του εγκεφάλου, που βοηθά τους ανθρώπους, κατά την λήψη σύνθετων και δύσκολων αποφάσεων, να «σπάσουν» μία απόφαση σε μικρότερα κομμάτια.

Σε αυτήν την έρευνα, διερευνήθηκε και ο τρόπος με τον οποίο ο ανθρώπινος εγκέφαλος ταυτοποιεί τις πιθανές αιτίες μιας αποτυχίας.

Ο εγκέφαλος κάνει υπολογισμούς

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι ο εγκέφαλος εκτελεί δύο υπολογισμούς χρησιμοποιώντας ένα κατανεμημένο δίκτυο περιοχών στον μετωπιαίο φλοιό.

Αρχικά, ο εγκέφαλος υπολογίζει την αποτελεσματικότητα κάθε απόφασης, προκειμένου να αποκλείσει την πιθανότερη αιτία αποτυχίας, και όταν είναι δύσκολο να διακρίνει την αιτία, ο εγκέφαλος κάνει επιπρόσθετες προσπάθειες.

«Εν ολίγοις γίνεται λόγος για τη δημιουργία μιας ιεραρχίας αποφάσεων στο μυαλό και για την μετέπειτα πλοήγηση σε αυτές, με την ταυτόχρονη αξιολόγηση της συλλογιστικής πορείας των αποφάσεων» αναφέρει ο διευθύνων της έρευνας, Mehrdad Jazayeri.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν πειραματικό σχεδιασμό για να διερευνήσουν τις υπολογιστικές αρχές και τους νευρικούς μηχανισμούς που υποστηρίζουν την ιεραρχική συλλογιστική.

Νιώθουμε το λάθος

Οι θεωρίες και τα πειράματα συμπεριφοράς σε ανθρώπους απέδειξαν ότι η συλλογιστική σχετικά με τις πιθανές αιτίες σφαλμάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα του εγκεφάλου να υπολογίζει τα ποσοστά «επιτυχίας» σε κάθε βήμα της διαδικασίας.

«Οι άνθρωποι ξέρουν πότε δε νιώθουν σίγουροι και ξέρουν ότι όταν νιώθουν έτσι δε σημαίνει απαραίτητα ότι ευθύνεται κάποιος εξωτερικός παράγοντας, αλλά ότι κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται σε λάθος της κρίσης τους» επισημαίνουν οι ερευνητές.

Καταγράφοντας τη νευρική δραστηριότητα στον μετωπιαίο φλοιό αμέσως μετά την ολοκλήρωση κάθε δοκιμής, οι ερευνητές μπόρεσαν να εντοπίσουν δύο περιοχές που είναι καθοριστικές για την ιεραρχική λήψη αποφάσεων.

Ιεραρχία σε αποφάσεις και συστήματα

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι «υπάρχει ένα κατανεμημένο κύκλωμα στον μετωπιαίο φλοιό που περιλαμβάνει αυτούς τους δύο τομείς και φαίνεται να είναι ιεραρχικά οργανωμένο, εξυπηρετώντας πλήρως την ιεραρχική συλλογιστική των αποφάσεων».

Ακολουθήστε το στο Google News