Η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου σε μικρή ηλικία θεωρείται από πολλούς ότι αποσπά τα παιδιά από πιο «σημαντικά» μαθήματα, όπως τα μαθηματικά ή τη γλώσσα.

Ωστόσο, νέα έρευνα αποδεικνύει ότι ο χρόνος που αφιερώνεται σε μουσικά όργανα ενισχύει την επίδοση των παιδιών και στα υπόλοιπα μαθήματα.

Η πειθαρχία κατά την εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου αλλά και των μουσικών συμβόλων αυξάνει την ικανότητα του παιδιού να συγκεντρώνεται, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται και άλλες χρήσιμες δεξιότητες.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η μουσική ενισχύει τη μάθηση καθώς ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνει το παιδί να παίζει ένα όργανο, προσφέρει ταυτόχρονα «δεξιότητες που μεταβιβάζονται».

Ο Peter Gouzouasis του Πανεπιστημίου British Columbia στον Καναδά, πραγματοποίησε μία μελέτη σε 100.000 Καναδούς μαθητές, ενώ έλαβε υπόψη του το φύλο κάθε μαθητή, την εθνικότητά του καθώς και την κοινωνικοοικονομική του κατάσταση.

Ο Δρ. Gouzouasis πρόσθεσε: «Το να παίζει το παιδί ένα μουσικό όργανο είναι πολύ απαιτητικό. Πρέπει να μάθει να διαβάζει τις νότες, να αναπτύξει συντονισμό ματιού – χεριού, να αναπτύξει έντονες δεξιότητες ακρόασης και να έχει πειθαρχία προκειμένου να εξασκηθεί».

Όλες αυτές οι μαθησιακές – μουσικές εμπειρίες παίζουν ιδιαίτερα σημαντικά ρόλο στην ενίσχυση της γνωστικής ικανότητας των παιδιών αλλά και στην αίσθηση αυτό –αποτελεσματικότητας.

Ακολουθήστε το στο Google News