Οι έρευνες για τα προβλήματα στο κρεβάτι είναι ξεκάθαρες

Tα προβλήματα είναι πιο συχνά στους άνδρες ή τις γυναίκες;

Τα σύγχρονα επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι τα σεξουαλικά μικρόπροβληματα είναι πιο συχνά στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες. Απλώς, στον άνδρα (π.χ. αδυναμία στύσης ή πρόωρη εκσπερμάτιση) δεν κρύβονται εύκολα.

Τα ποσοστά

Ανεξαρτήτως ηλικίας, 40%-50% των γυναικών, σε σχέση με 20%-30% των ανδρών, αντιμετωπίζουν τουλάχιστον μία έντονη σεξουαλική δυσλειτουργία. Οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες συνδέονται με την ηλικία, αφού όλα τα οργανικά αίτια σε άνδρες και γυναίκες είναι απότοκα οργανικών παθήσεων των αγγείων, των νεύρων και των ορμονών. Τα ψυχογενή αίτια , όμως, είναι συχνά σε όλες τις ηλικίες.

Ακολουθήστε το στο Google News