Η ερωτική ικανοποίηση αυξάνεται με την ηλικία;

Η νέα έρευνα

Σύμφωνα με αμερικανική έρευνα σε 806 γυναίκες, οι οποίες παρακολουθούνταν από τους ειδικούς για περίπου 40 χρόνια, διαπιστώθηκε ότι η σεξουαλική ευχαρίστηση των γυναικών αυξανόταν με την πάροδο των χρόνων σε εκείνες που παρέμεναν ερωτικά ενεργές.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας κατ’ αρχάς εκτίμησαν τη σεξουαλική δραστηριότητα των γυναικών, ο μέσος όρος ηλικίας των οποίων ήταν τα 67 έτη, και διαπίστωσαν ότι το 50% αυτών είχαν ερωτικές δραστηριότητες τις προηγούμενες 4 εβδομάδες. Αν και η μεγάλη ηλικία θεωρείται δείκτης χαμηλής ερωτικής ικανοποίησης, εντούτοις το ποσοστό των σεξουαλικά ευχαριστημένων γυναικών στο πλαίσιο της έρευνας αυξανόταν στις μεγαλύτερες ηλικίες, με το 50% των γυναικών άνω των 80 ετών να αναφέρει ερωτική ικανοποίηση σχεδόν πάντα.

Οι άλλοι…τρόποι

Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας, ακόμη και οι γυναίκες που δεν είχαν σεξουαλικές δραστηριότητες ανέφεραν ερωτική ικανοποίηση. Οι ερευνητές εξηγούν ότι στο πλαίσιο της έρευνας η ερωτική δραστηριότητα δεν ήταν πάντοτε προαπαιτούμενο για τη σεξουαλική ικανοποίηση. Με άλλα λόγια, η ευχαρίστηση μπορεί να προέρχεται και από άλλους τρόπους πέραν της καθαρά σεξουαλικής επαφής, όπως π.χ. οι αγκαλιές και τα χάδια μεταξύ των συντρόφων.

Τελικά;

Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η συναισθηματική και φυσική εγγύτητα μεταξύ των συντρόφων ίσως έχουν μεγαλύτερη σημασία από την εμπειρία ενός οργασμού, γεγονός που θέτει σε ευρύτερη βάση την έννοια της γυναικείας σεξουαλικής ικανοποίησης και λειτουργίας.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «The American Journal of Medicine».

Ακολουθήστε το στο Google News