Μακροπρόθεσμα, όταν δύο άτομα βρίσκονται σε σχέση, θα διαπιστώσουν ότι επηρεάζονται από το σύντροφό τους, καθώς όταν ο ένας αποφεύγει κάτι ο άλλος τείνει να το αποφεύγει εξίσου. Παρόμοια επίδραση παρατηρείται, σύμφωνα με τους ερευνητές του Πανεπιστημίου του Basel, σε πράγματα ή καταστάσεις που σχετίζονται με τους στόχους. Αυτή η επίδραση παρατηρήθηκε ανεξάρτητα από από το φύλο, την ηλικία και τη διάρκεια της σχέσης, σύμφωνα με τους ερευνητές που μελέτησαν τα δεδομένα περισσότερων από 450 ζευγάρια στα πλαίσια μελέτης, που δημοσιεύθηκε στο τελευταίο τεύχος του The Journal of Gerontology.

Η ερευνητική ομάδα προσπάθησε να εξετάσει τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αλληλεξάρτηση των στόχων προσέγγισης και των στόχων αποφυγής μεταξύ των ζευγαριών. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν αν είχαν προσπαθήσει να αποφύγουν συγκρούσεις ή να μοιραστούν σημαντικές εμπειρίες με τον σύντροφό τους εκείνη την ημέρα. Έπειτα αναλύθηκε ο τρόπος με τον οποίο οι πληροφορίες φάνηκαν να επηρέασαν τα δύο μέλη της σχέσης. Οι στόχοι κάθε ατόμου καταγράφηκαν καθημερινά κατά τη διάρκεια δύο περιόδων 14 ημερών μέτρησης σε διάστημα 10 έως 12 μηνών. Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν μόλις κάτω των 34 ετών και η μέση διάρκεια της σχέσης ήταν σχεδόν 10 χρόνια.

Μακροπρόθεσμες επιδράσεις

Σύμφωνα με τα ευρήματα, όταν το ένα μέλος της σχέσης προσπαθεί να αποφύγει εντάσεις ή καυγάδες, τότε και το άλλο τείνει να κάνει το ίδιο. Στο ίδιο μοτίβο, όταν ο ένας αναζητά προσωπική ανάπτυξη και νέες εμπειρίες τότε κι ο άλλος φαίνεται πως αναζητά παρόμοιες εμπειρίες. Η ομάδα των ψυχολόγων – ερευνητών, με επικεφαλής την συγγραφέα της μελέτης και καθηγήτρια Jana Nikitin, διαπίστωσε ότι οι επιδράσεις αυτές ήταν μακροπρόθεσμες ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία ή ακόμα και την διάρκεια της σχέσης.

Αξιοσημείωτο χαρακτήρισαν οι ερευνητές το γεγονός ότι οι ημερήσιοι στόχοι του συντρόφου συνέπεσαν κυρίως με τις μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους του άλλου συντρόφου. Απαιτούνται επομένως αρκετές ημέρες έως και μήνες για να έχουν οι μακροπρόθεσμοι στόχοι του συντρόφου αντίκτυπο στους στόχους του άλλου. «Αυτό θα μπορούσε να είναι ένας προσαρμοστικός μηχανισμός για τη διατήρηση της σταθερότητας της σχέσης», εξηγεί η καθηγήτρια Jana Nikitin, «επειδή δεν επηρεάζεται από κάθε στιγμιαία αλλαγή που κάνει ο σύντροφος» επισημαίνει.