Νέα επιστημονική μελέτη από το University of Florida Warrington College of Business επισημαίνεται ότι το αίσθημα της δύναμης μπορεί να κάνει μια ηγετική θέση πιο απαιτητική, επηρεάζοντας ποικιλοτρόπως τα άτομα που τις αναλαμβάνουν, όπως τα ηγετικά στελέχη.

Οι δύο όψεις της δύναμης

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι ενώ οι απαιτήσεις που απορρέουν από μια ηγετική θέση αποτελούν το «κλειδί» για να κινητοποιήσουν τους ηγέτες να επιδιώξουν αποτελεσματικότερα τους στόχους τους, προσδίδοντας νόημα σε όλα όσα κάνουν καθημερινά, οι ίδιες απαιτήσεις μπορεί να προκαλέσουν δυσφορία και πόνο προς το τέλος της ημέρας.

«Αν και η εξουσία θεωρείται γενικά ως κάτι επιθυμητό, καθώς οι ηγέτες συχνά αναζητούν εξουσία και δύναμη, γεγονός που καθιστά σπάνιο το γεγονός να απορρίψουν ηγετικές θέσεις« επισημαίνει Trevor Foulk από το University of Maryland Robert H. Smith School of Business.

«Ωστόσο, πολλοί είναι οι άνθρωποι που ενώ αναλαμβάνουν ηγετικές θέσεις, μπορεί να αισθανθούν εξαντλημένοι και υπερφορτωμένοι από την δουλειά τους. Με την έρευνά μας θέλουμε να ρίξουμε φως σε αυτό το παράδοξο,καθώς μας βοηθά να καταλάβουμε γιατί οι ηγέτες μπορεί να θέλουν ισχυρές θέσεις, αντιμετωπίζοντας όμως και τις συνέπειες» επισημαίνουν.

Ποια άτομα είναι πιο ευαίσθητα;

Σύμφωνα με την μελέτη, τα ηγετικά στελέχη με έντονο το χαρακτηριστικό του νευρωτισμού, στοιχείο προσωπικότητας που αποτυπώνει την τάση κάποιου να ανησυχεί και να βιώνει άγχος, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα τόσο στις συνέπειες όσο και στα οφέλη που προκύπτουν από μια τέτοια θέση.

«Ο νευρωτισμός συνδέεται γενικά με αρνητικά στοιχεία, όπως το το άγχος, η δυσαρέσκεια από την εργασία και η εστίαση σε αποτυχίες και απογοητεύσεις» επισημαίνουν οι ερευνητές.

«Ωστόσο, τα ευρήματά μας δείχνουν ότι ο νευρωτισμός μπορεί να ενισχύσει την έμμεση επίδραση της δύναμης για την επίτευξη του στόχου , επισημαίνοντας ότι ο νευρωτισμός μπορεί επίσης να έχει θετικές επιπτώσεις σε ηγετικά στελέχη στην εργασία τους».

Πώς θα ανακουφιστούμε από τις συνέπειες

Έχοντας υπόψη αυτά τα ευρήματα, οι ειδικοί προτείνουν μεθόδους για το πώς τα ηγετικά στελέχη μπορούν να ανακουφιστούν από το άγχος και την ένταση. Η αυξημένη κοινωνική υποστήριξη και η ανάπτυξη στρατηγικών αντιμετώπισης του άγχους, όπως η ενσυνειδητότητα, αποτελούν κομβικά στοιχεία.

Όσον αφορά τη μείωση της σωματικής δυσφορίας και του πόνου, οι ερευνητές συνιστούν τα περισσότερα διαλείμματα όσο ακόμα βρίσκεστε στην δουλειά, καθώς έτσι μειώνεται η πιθανότητα νοητικής κόπωσης και άγχους.

Ακολουθήστε το στο Google News