Συναγερμό χτυπά η νέα έκθεση της Ομάδας εργασίας 1 της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), η οποία συνοψίζει την πιο πρόσφατη επιστημονική κατανόηση του τι συμβαίνει με το κλίμα και προειδοποιεί έντονα ότι κατευθυνόμαστε σε κλιματικά φαινόμενα άνευ προηγουμένου εάν δεν ληφθούν επειγόντως μέτρα.

Με τις στάχτες των πρόσφατων πυρκαγιών στη χώρα μας να μην έχουν ακόμη καταλαγιάσει, και την ώρα που καταγράφονται εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καμένης βλάστησης, γίνεται όλο πιο σαφές ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ και θα εντείνεται όλο και περισσότερο.

Η έκθεση επιβεβαιώνει απλά την πραγματικότητα που ήδη ζούμε. Αυτή είναι μια καθοριστική στιγμή για την ανθρωπότητα και πρέπει να ενεργήσουμε ανάλογα. Η κυβέρνηση δεν έχει πια καμία δικαιολογία. Πρέπει να επιταχύνουμε την πράσινη μετάβαση εξασφαλίζοντας παράλληλα δικαιοσύνη και προστασία για τις τοπικές κοινότητες και τους ανθρώπους που πληρώνουν το υψηλότερο κόστος για την κλιματική αδράνεια.

Βασικά συμπεράσματα της Greenpeace

Η IPCC δεν έχει εντολή να προτείνει πολιτικές. Επίσης, η έκθεση αυτή δεν συζητά τρόπους να μειωθούν τα κλιματικά ρίσκα, καθώς αυτό θα καλυφθεί στα επόμενα μέρη της 6ης Έκθεσης Αξιολόγησης που θα δημοσιευθούν την επόμενη χρονιά. Παρακάτω παραθέτουμε συμπεράσματα της Greenpeace για δράση.

Η επιστήμη είναι ξεκάθαρη, η κατάσταση είναι σοβαρή, και πρέπει να σηκώσουμε όλοι τα μανίκια. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα, πιο γρήγορα και πιο τολμηρά, σε όλα τα επίπεδα, και κανείς τομέας να μην μείνει πίσω.

Ο μηδενισμός των παγκόσμιων εκπομπών, μέσω της μείωσής τους στο μισό ως το 2030, όπως ορίστηκε από την Έκθεση της IPCC για τον 1,5°C, παρέχει ξεκάθαρα τα ορόσημα για δράση. Αυτοί που έχουν τις περισσότερες δυνατότητες και τη μεγαλύτερη ευθύνη πρέπει να ηγηθούν της προσπάθειας και να στηρίξουν και άλλους στην πορεία.

Οι κυβερνήσεις πρέπει να ευθυγραμμίσουν τους στόχους και τα σχέδιά τους με τον 1,5°C μέχρι τη Διάσκεψη Κορυφής για το Κλίμα του ΟΗΕ (COP26) φέτος στη
Γλασκώβη. Με τις τωρινές πολιτικές, οδηγούμαστε ακόμα σε ένα μέλλον βγαλμένο από την Αποκάλυψη, με 2,9°C. Ακόμα και αν όλες οι σημερινές δεσμεύσεις συνοδεύονταν από επαρκείς πολιτικές, θα οδηγούμασταν σε υπερθέρμανση περίπου 2,4°C, με σχεδόν 80% πιθανότητες να ξεπεράσουμε τους 2°C.

Η υιοθέτηση ισχυρών μέτρων για μία πράσινη και δίκαιη ανάκαμψη από τον COVID-19 είναι μία ευκαιρία αποφασιστικής σημασίας, γι’ αυτό και πρέπει να την αρπάξουμε! Ισχυρά μέτρα για την ανάκαμψη θα μπορούσαν να καθυστερήσουν τον ρυθμό της υπερθέρμανσης, αποφεύγοντας θέρμανση 0,3°C ως το 2050, και δίνοντας καλές πιθανότητες να μείνουμε κοντά στον 1,5°C.

Δεν μπορεί να υπάρξει καμία νέα επένδυση σε ορυκτά καύσιμα πουθενά, και η σταδιακή κατάργηση των υπαρχόντων υποδομών ορυκτών καυσίμων πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το όριο του 1,5°C. Έξυπνες, επαρκείς και βιώσιμες λύσεις είναι έτοιμες να χρησιμοποιηθούν και να καλύψουν όλες τις ενεργειακές μας ανάγκες, αν το επιτρέψουμε.

Πρέπει να προστατεύσουμε και να αποκαταστήσουμε τα οικοσυστήματα για να χτίσουμε την ανθεκτικότητα. Τα υγιή οικοσυστήματα είναι πιο ανθεκτικά μπροστά στις αναπόφευκτες κλιματικές αλλαγές. Πρέπει να προστατεύσουμε το 30% της γης και των ωκεανών μας και να μειώσουμε όλες τις πιέσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματά μας. Πρέπει να σταματήσουμε την αποψίλωση, να αποκαταστήσουμε τα δάση και άλλα χερσαία οικοσυστήματα, και να υιοθετήσουμε την αγροοικολογία, τη μείωση της παραγωγής και της κατανάλωσης ζωικών προϊόντων και μία διατροφή που να βασίζεται περισσότερο σε φρούτα και λαχανικά.

Η αφαίρεση του διοξειδίου του άνθρακα δεν είναι πανάκεια.

Είναι καθοριστικής σημασίας η ανάγκη να προστατέψουμε και να βελτιώσουμε την ικανότητα των δασών μας και του εδάφους να δεσμεύουν περισσότερο άνθρακα. Όμως, η περαιτέρω αφαίρεση άνθρακα σε μεγάλη κλίμακα έχει πολλές προκλήσεις και ρίσκα. Η απόλυτη προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να σταματήσουμε περαιτέρω εκπομπές από το να μπουν στην ατμόσφαιρα αμέσως τώρα, αντί να βασιζόμαστε σε θεωρητικές μεγάλης κλίμακας αφαιρέσεις στο μέλλον.

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί – τράπεζες, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και ασφαλιστικές εταιρείες, όπως και εταιρείες στις οποίες δανείζουν και των οποίων τους ανήκουν μετοχές, πρέπει να ευθυγραμμίσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού, ώστε να επιδιώξουν τον
περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας στον 1,5°C, καθώς η ανακατανομή των επενδύσεων θα είναι κρίσιμης σημασίας για να αποφύγουμε να
“κλειδώσει” η οικονομία σε ένα επικίνδυνο μονοπάτι υψηλού άνθρακα. Το “πράσινο ξέπλυμα” με κενές δεσμεύσεις για μηδενικές εκπομπές που βασίζονται σε πλασματικές αντισταθμίσεις απλά ρίχνουν λάδι στη φωτιά.

Πρέπει να προετοιμαστούμε για το αναπόφευκτο – με δικαιοσύνη.

Όλη η ανάπτυξη στο μέλλον, τα σχέδια διαχείρισης νερού, τα σχέδια για υποδομές και τα προγράμματα διατροφικής ασφάλειας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους την κλιματική πραγματικότητα. Η αρχή “ο ρυπαντής πληρώνει” πρέπει να είναι στο επίκεντρο της προσαρμογής και των προσπαθειών αποζημίωσης σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.

Πρέπει να ανταποκριθούμε με αλληλεγγύη. Σήμερα, το πραγματικό κόστος της κλιματικής αλλαγής το πληρώνουν κυρίως εκείνοι που έχουν συμβάλλει το λιγότερο σε αυτή. Οι πλούσιες κυβερνήσεις πρέπει να εκπληρώσουν τις κλιματικές οικονομικές δεσμεύσεις τους από τη Συμφωνία του Παρισιού και να αντιμετωπίσουν σοβαρά την
απώλεια και τις ζημιές.

Εδώ μπορείτε να δείτε τα συμπεράσματα της έκθεσης.