Στα ευρήματα νέας έρευνας στη Δανία για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων έναντι των παραλλαγών του κορωνοϊού «Αλφα» και «Δέλτα» αναφέρεται ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας στο London School of Economics, Ηλίας Μόσιαλος.

Με ανάρτησή του στα social media αναλύει την εν λόγω έρευνα, παραθέτοντας τα νέα δεδομένα που προκύπτουν.

Αναλυτικά η ανάρτησή του Ηλία Μόσιαλου

Η τελευταία ανακοίνωση του Δανέζικου ινστιτούτου Statens Serum Institut, περιλαμβάνει αναλύσεις της αποτελεσματικότητας των εμβολίων Pfizer, Moderna και AstraZeneca. Αναφέρονται στην αποτελεσματικότητα σε σχέση με τη μόλυνση από τον ιό (με θετικό τεστ PCR), την πιθανότητα σοβαρής έκβασης της νόσου και την επακόλουθη εργαστηριακά επιβεβαιωμένη νοσηλεία. Τα στοιχεία βασίζονται σε δεδομένα για το διάστημα από την 1 Μαρτίου έως τις 3 Αυγούστου 2021.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η λίστα των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων (με PCR) κρουσμάτων περιλαμβάνει μεταξύ των πλήρως εμβολιασμένων:

  • 693 περιπτώσεις με την παραλλαγή άλφα καθώς και 1404 περιπτώσεις με την παραλλαγή δέλτα, και
  •  57 εισαγωγές πλήρως εμβολιασμένων που σχετίζονται με την παραλλαγή άλφα και 33 εισαγωγές που σχετίζονται με την παραλλαγή δέλτα.

Να υπογραμμίσουμε εδώ πως η λίστα περιλαμβάνει όλα τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα ανεξάρτητα από το αν είχαν συμπτώματα ή όχι, ενώ οι αρχικές μελέτες μελετούσαν αποτελεσματικότητα αναφορικά με την συμπτωματική νόσο. Άρα, δεδομένου πως μιλάμε για διαφορετικό τρόπο καταγραφής, να σκεφτούμε από τώρα πως δεν θα είναι περίεργο εάν η αποτελεσματικότητα προκύψει μικρότερη από αυτή που γνωρίζαμε.

Να εξηγήσω εδώ κάτι για το εμβόλιο της AstraZeneca. Όπως αναφέρω πιο πάνω, τα στοιχεία αυτής της μελέτης βασίζονται σε δεδομένα για το διάστημα από 1 Μαρτίου έως τις 3 Αυγούστου. Επειδή στη Δανία έγινε αναστολή της χρήσης του εμβολίου της AstraZeneca στις 11 Μαρτίου και διακοπή της χρήσης τους στις 14 Απριλίου, η πλειοψηφία όσων είχαν λάβει πρώτη δόση ΑΖ, έλαβε είτε Pfizer (τα 2/3 αυτών) είτε Moderna (το 1/3) ως 2η δόση.

Επίσης, η σύγκριση μεταξύ των εμβολίων πρέπει, ωστόσο, να ερμηνευτεί με επιφυλάξεις καθώς τα εμβόλια εισήχθησαν στο πρόγραμμα εμβολιασμού της Δανίας υπό διαφορετικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου, των ηλικιακών ομάδων και της διαφορετικής δυνατότητας  μετάδοσης των παραλλαγών άλφα και δέλτα.

Οι αναλύσεις δείχνουν ότι η αποτελεσματικότητα των τριών εμβολίων:

  • κατά της μόλυνσης από την άλφα παραλλαγή είναι 95,9% για Moderna και 93,2%για AstraZeneca, 14 ημέρες μετά τη λήψη της 2ης  δόσης του εμβολίου και 81,0%, 7 ημέρες μετά τη 2η δόση για το εμβόλιο της Pfizer.
  • Η αποτελεσματικότητα είναι υψηλή αλλά χαμηλότερη έναντι στη μόλυνση από την παραλλαγή δέλτα του ιού, 14 ημέρες (ή 7 ημέρες για της Pfizer) μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου και είναι 78,8%, 88,1% και 73,7% για Pfizer, Moderna και AstraZeneca, αντίστοιχα.

Οι αναλύσεις δείχνουν ότι τα εμβόλια Pfizer, Moderna και AstraZeneca παρέχουν πραγματικά υψηλή προστασία από την νοσηλεία μετά από μόλυνση είτε με την παραλλαγή δέλτα ή την άλφα. Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι κατά την περίοδο που ασχολείται η μελέτη, πολύ λίγες εισαγωγές στο νοσοκομείο λόγω λοίμωξης αναφέρθηκαν μεταξύ εμβολιασμένων.

Αναφορικά με την προστασία από τη νοσηλεία λοιπόν:

  • Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων έναντι της παραλλαγής άλφα είναι 85,6% για Pfizer και 97,0% για Moderna (δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί για το AstraZeneca καθώς δεν υπήρχαν κρούσματα που είχαν λάβει εμβόλιο της ΑΖ κατά την περίοδο της μελέτης).
  • Η αποτελεσματικότητα έναντι της παραλλαγής δέλτα είναι 94,4% για Pfizer και 96,6% για ΑΖ (ενώ δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί για το Moderna καθώς δεν υπήρχαν κρούσματα που είχαν λάβει εμβόλιο της Moderna κατά την περίοδο της μελέτης).

Η φαινομενικά υψηλότερη προστασία από τις εισαγωγές στα νοσοκομεία που σχετίζονται με τον Covid-19 που παρατηρήθηκε κατά της παραλλαγής δέλτα μπορεί εν μέρει να οφείλεται στο γεγονός ότι τα άτομα που εμβολιάστηκαν κατά την περίοδο που κυριαρχεί η παραλλαγή δέλτα είναι πολύ νεότεροι από εκείνους που εμβολιάστηκαν κατά την περίοδο που η άλφα παραλλαγή ήταν πιο διαδεδομένη. Έτσι, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου κατά της παραλλαγής δέλτα καταγράφεται από την ανάλυση νεότερου πληθυσμού.

Συμπερασματικά από τον Μάρτιο έως τις αρχές Αυγούστου στη Δανία, αναλύοντας τα στοιχεία ως προς τον κίνδυνο κάποιος να κολλήσει τον ιό, καταγράφηκε μια ελαφρώς χαμηλότερη αποτελεσματικότητα εμβολίου για το δέλτα από ότι για την παραλλαγή άλφα.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού όσον αφορά την προστασία από νοσηλεία λόγω λοίμωξης, είναι αντίστοιχα καλή για τις παραλλαγές δέλτα και άλφα, και υπήρχαν πολύ λίγες εισαγωγές που σχετίζονται με τον Covid-19 κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.