Αποθηκεύστε τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις COVID (εμβολιασμού, νόσησης ή διαγνωστικού ελέγχου) σε εφαρμογή wallet του κινητού ή του tablet σας, μέσω του Covid Free Gr Wallet. Μίας νές εφαρμογής που υλοποίησε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο την απλοποίηση της αποθήκευσης και της επίδειξης των ψηφιακών πιστοποιητικών covid:

  • Εθνική Βεβαίωση Εμβολιασμού
  • Νόσησης
  • Διαγνωστικών ελέγχων

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται οι σχετικοί έλεγχοι.

Η εφαρμογή βασίζεται στην ίδια λογική που έχουν τα ψηφιακά εργασλεία που αξιοποιούμε με μια πληθώρα άλλων εγγράφων, όπως boarding pass και εισιτήρια θεαμάτων και η χρήση της είναι ιδιαίτερα απλή.

Για να αποθηκευτεί το έγγραφο στο wallet, ο πολίτης μπορεί είτε να σκανάρει το QR code στην εφαρμογή, είτε να το μεταφορτώσει ως αρχείο pdf. Αμέσως μετά εμφανίζεται η επιλογή «Αποθήκευση στο wallet». Η αποθήκευση των πιστοποιητικών είναι δυνατή για όσα άτομα ο πολίτης επιθυμεί – κάτι εξαιρετικά χρήσιμο για όλη την οικογένεια.

Κατεβάστε τώρα την εφαρμογή για όλες τθις συσκευές μέσω του covidfree.gov.gr καθώς και μέσω του App Store της Apple και του Google Play Store.