Ζούμε στην εποχή της πληροφόρησης, με τις ροές κάθε λογής πληροφοριών να μας «βρίσκουν» από μικρές και μεγαλύτερες οθόνες. Κι ενώ ως διαδικασία η πληροφόρηση είναι σημαντικά πιο εύκολη από τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα ορισμένοι άνθρωποι επιλέγουν να μην είναι ενημερωμένοι. Οι ερευνητές από το University College London θέλησαν να μάθουν γιατί.

Ως άνθρωποι λοιπόν, τείνουμε είτε να επιλέγουμε αν θα είμαστε απόλυτα ενημερωμένοι ή αν θα αποφύγουμε πληροφορίες αναφορικά με την υγεία, τα οικονομικά ή και τα προσωπικά μας γνωρίσματα.

Από αδαείς σε.. τρία βήματα ενημερωμένοι

Αυτή η διάκριση σχετίζεται με τρεις διαφορετικούς παράγοντες, σύμφωνα με ερευνητές του University College London:

  • Πώς πιστεύουμε ότι θα μας κάνει να αισθανθούμε.
  • Πόσο χρήσιμο είναι.
  • Αν σχετίζεται με πράγματα που σκεφτόμαστε συχνά.

Οι περισσότεροι άνθρωποι εμπίπτουν σε έναν από τους τρεις «τύπους αναζήτησης πληροφοριών»: εκείνους που εξετάζουν κυρίως τον αντίκτυπο των πληροφοριών στα συναισθήματά τους όταν αποφασίζουν εάν θα ενημερωθούν, εκείνους που εξετάζουν κυρίως πόσο χρήσιμες θα είναι οι πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων και εκείνοι που αναζητούν κυρίως πληροφορίες για θέματα που σκέφτονται συχνά, σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, που δημοσιεύθηκαν στο Nature Communications.

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν πέντε πειράματα με 543 συμμετέχοντες στην έρευνα, για να μετρήσουν ποιοι παράγοντες επηρεάζουν περισσότερο την αναζήτηση πληροφοριών.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι επιλέγουν να αναζητήσουν πληροφορίες με βάση αυτούς τους τρεις παράγοντες: την αναμενόμενη χρησιμότητα, τον συναισθηματικό αντίκτυπο και το κατά πόσον ήταν σχετικές με πράγματα που σκέφτονταν συχνά.

Αυτό το μοντέλο τριών παραγόντων εξηγούσε καλύτερα τις αποφάσεις αναζήτησης ή αποφυγής πληροφοριών σε σύγκριση με μια σειρά από άλλα εναλλακτικά μοντέλα που δοκιμάστηκαν.