Η αρτηριακή πίεση συνήθως πέφτει όταν ένα άτομο σηκώνεται αλλά μια ασυνήθιστη αύξηση μπορεί να υποδηλώνει υψηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων αργότερα στη ζωή. Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Hypertension της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, διαπίστωσε ότι μεταξύ των ατόμων ηλικίας 18 έως 45 ετών με υπέρταση (υψηλή αρτηριακή πίεση), η αύξηση της αρτηριακής πίεσης όταν στέκονται όρθιοι υποδηλώνει αυξημένο κίνδυνο μελλοντικών σοβαρών καρδιαγγειακών συμβάντων, όπως καρδιακή προσβολή, πόνος στο στήθος που σχετίζεται με την καρδιά και εγκεφαλικό.

«Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η αρτηριακή πίεση θα πρέπει να μετράται κατά την ορθοστασία προκειμένου να προσαρμοστεί η θεραπεία για ασθενείς με υψηλή αρτηριακή πίεση», δήλωσε σε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και καθηγητής εσωτερικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα στην Ιταλία.

Ειδικά σε αυτόν τον πληθυσμό, πολλοί δεν γνωρίζουν καν ότι έχουν υψηλή αρτηριακή πίεση. Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JAMA διαπίστωσε ότι το 67% των ατόμων ηλικίας 18 έως 44 ετών δεν γνώριζαν ότι είχαν υπέρταση. Ακόμη και μεταξύ εκείνων που γνώριζαν για την υψηλή αρτηριακή τους πίεση, λιγότεροι από εκείνους που ανήκαν στην ηλικιακή κατηγορία των 18-44 ετών διαχειρίστηκαν την υπέρτασή τους μέσω φαρμακευτικής αγωγής, σε σύγκριση με άτομα ηλικίας 45 ετών και άνω.

Μόνιμη υπέρταση και κίνδυνος καρδιαγγειακών συμβάντων

Για τη νέα μελέτη, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα αξιολόγησαν δεδομένα από 1.207 άτομα ηλικίας 18 έως 45 ετών με υπέρταση σταδίου 1 χωρίς θεραπεία (συστολική αρτηριακή πίεση 140-159 mm HG και/ή διαστολική αρτηριακή πίεση 90-100 hh mg) . Κανένας από τους συμμετέχοντες στη μελέτη δεν είχε λάβει φάρμακα για τη μείωση της υπέρτασης και όλοι θεωρήθηκαν ότι είχαν χαμηλό κίνδυνο για σοβαρά καρδιαγγειακά συμβάντα.

Κατά τη στιγμή της εγγραφής τους στη μελέτη, οι ασθενείς έκαναν έξι μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης σε διαφορετικές στάσεις, μεταξύ άλλων όταν ήταν ξαπλωμένοι και μετά όρθιοι. Από όλους τους συμμετέχοντες, 120 (10%) είδαν την υψηλότερη άνοδο, μεγαλύτερη από 6,5 mm Hg αύξηση της συστολικής αρτηριακής πίεσης όταν στέκονταν. Οι άλλοι συμμετέχοντες είχαν κατά μέσο όρο πτώση της συστολικής αρτηριακής πίεσης κατά 3,8 mm Hg όταν ήταν όρθιοι.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν τους ασθενείς μετά από 17 χρόνια κατά μέσο όρο, ανακαλύπτοντας 105 σημαντικά καρδιαγγειακά συμβάντα μεταξύ των συμμετεχόντων στη μελέτη, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών προσβολών, του πόνου στο στήθος που σχετίζεται με την καρδιά και του εγκεφαλικού. Εκείνοι με την υψηλότερη αύξηση της αρτηριακής πίεσης είχαν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες από άλλους να εμφανίσουν ένα σημαντικό καρδιαγγειακό επεισόδιο, ακόμα κι αν δεν είχαν υψηλότερο προφίλ κινδύνου.

Τα… plotwists της υπέρτασης

Η αλλαγή στην αρτηριακή πίεση δεν είναι μόνο σημαντική λόγω του αυξημένου κινδύνου καρδιαγγειακών επεισοδίων που συνδέονται με αυτήν, αλλά και επειδή είναι το αντίθετο από αυτό που συμβαίνει συνήθως όταν στέκεστε. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η συστολική αρτηριακή πίεση πέφτει ελαφρά όταν οι άνθρωποι σηκώνονται.

«Όταν στεκόμαστε όρθιοι, συλλέγεται περισσότερο αίμα στα πόδια μας και σχετικά λιγότερο αίμα παρέχεται στα ανώτερα μέρη του σώματός μας», εξηγούν. «Το σώμα…έχει εσωτερικούς μηχανισμούς για να εξουδετερώσει την αλλαγή θέσης και συνήθως η αρτηριακή πίεση επανέρχεται στο φυσιολογικό μέσα σε δευτερόλεπτα. Αυτή η μελέτη προσδιορίζει μια ομάδα ασθενών των οποίων οι αντισταθμιστικοί μηχανισμοί είναι υπερκινητικοί σε αυτή την αλλαγή θέσης», συμπληρώνουν. «Επιπλέον, δεδομένου ότι πρόκειται για νεαρούς ασθενείς, η έγκαιρη ανίχνευση και ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης μπορούν να βοηθήσουν στη δυνητική βελτίωση των μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων» καταλήγουν.

Αν και τα ευρήματα της μελέτης ήταν σημαντικά, εξακολουθούν να υπάρχουν περιορισμοί. Η μεγάλη πλειοψηφία (72%) στην μελέτη ήταν άνδρες, επομένως τα αποτελέσματα ενδεχομένως να μην μπορούν να γενικευτούν ακόμα. Τα ευρήματα χρήζουν περαιτέρω μελέτης για να επιβεβαιωθούν σε διάφορους πληθυσμούς.