Την Δευτέρα 1η Αυγούστου ανοίγει η πλατφόρμα εγγραφής σε Προσωπικό γιατρό, για τους πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, σε όλες τις περιφέρεις της χώρας πλην των Περιφερειών Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.

Ο θεσμός του Προσωπικού ιατρού είναι μία δωρεάν παροχή σε όλους τους πολίτες οι οποίοι για πρώτη φορά θα έχουν Σύμβουλο Υγείας για θέματα αγωγής, πρόληψης-διάγνωσης-θεραπείας και καθοδήγησης τους σε σοβαρά προβλήματα υγείας, τονίζει το Υπουργείο Υγείας. Οι σχέσεις των πολίτων με τους ιατρούς που τους παρακολουθούν δεν μεταβάλλονται ούτε και παρεμποδίζονται, διευκρινίζεται.

«Με τον νόμο 4931/2022 ο Προσωπικός Γιατρός είναι το στήριγμα των πολιτών σε θέματα υγείας. Σε αυτόν ο πολίτης θα απευθύνεται όταν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Αυτόν θα συμβουλεύεται. Από αυτόν θα παίρνει οδηγίες, κατεύθυνση, παραπεμπτικό για την επόμενη κίνηση στο Σύστημα Υγείας. Από την πρόληψη, την ενημέρωση του ιατρικού του φακέλου, την επίσκεψη για εξέταση, τη συνταγογράφηση των αναγκαίων φαρμάκων, την παραπομπή για εξετάσεις για ειδικούς γιατρούς ή για νοσηλεία όταν υπάρχει ανάγκη.» αναφέρει χαρακτηρίζει το Υπουργείο Υγείας, σημειώνοντας πως ο προσωπικός γιατρός θα παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στον πολίτη με σκοπό την πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας.

Πώς θα αποκτήσετε Προσωπικό Γιατρό

Για να αποκτήσετε Προσωπικό γιατρό, πρέπει να επιλέξετε έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

1) Μέσω της πλατφόρμας εγγραφής σε προσωπικό ιατρό (https://ehealth.gov.gr/p-rv/p). Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται με τους κωδικούς taxisnet και τον ΑΜΚΑ σας.

2) Αυτοπροσώπως σε δομή υγείας Π.Φ.Υ. ή σε προσωπικό γιατρό. Απαιτείται να έχετε μαζί σας τον ΑΜΚΑ σας για να τον επιδείξετε καθώς και ένα έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας) ή φωτοαντίγραφό του.

Οι εγγραφές των πολιτών στον θεσμό του Προσωπικού γιατρού θα μπορούν να γίνονται από την 1η Αυγούστου μέχρι και την 5η Αυγούστου 2022.

Για τις δύο περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου οι εγγραφές των πολιτών θα ξεκινήσουν την 01/09/2022 και οι εγγραφές των ιατρών παρατείνονται μόνο για αυτές τις δύο περιοχές έως τις 31/08/2022.