ΑΠΘ : Ψηφιακές εφαρμογές και τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της καρδιολογίας Η τεχνητή νοημοσύνη και οι μεγάλες βάσεις δεδομένων επέτρεψαν... Vita.gr Team

Αναζήτηση
Στο τεύχος που κυκλοφορεί
Το προτείνει