Επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα Αναλύοντας το γνωστικό reframing, την μέθοδο δηλαδή επαναπροσδιορισμού του... ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΣΟΥ

Αναζήτηση
Στο τεύχος που κυκλοφορεί
Το προτείνει