Αυτά προκαλούνται όταν το δέρμα ή τα μάτια έρθουν σε επαφή με καυστικές χημικές ουσίες. Για την αντιμετώπιση εγκαυμάτων που προκαλούνται εξαιτίας της κατάποσης κάποιας καυστικής χημικής ουσίας, βλ. «Δηλητηρίαση».

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: