Στη Βρετανία δημιουργήθηκε θέμα στον Τύπο επειδή, παρά την απόφαση της Πολιτείας να μη μεταμοσχεύονται αλλοδαποί ασθενείς, ένας χειρουργός μεταμόσχευσε συκώτι σε έλληνα ασθενή. Αναφέρθηκαν ακόμα και υπονοούμενα ότι ο χειρουργός ίσως πήρε χρήματα επί τούτου. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι, παρά την απόφαση για αποκλεισμό των αλλοδαπών που βρίσκονται στη λίστα αναμονής για μόσχευμα, πολλά κρατικά νοσοκομεία αρνούνται στην πράξη να εφαρμόσουν την ντιρεκτίβα, αναφέροντας ότι οι Έλληνες και πολλοί άλλοι ασθενείς από την Ευρώπη, ως υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να θεωρούνται αλλοδαποί. Σύμφωνα, δηλαδή, με την ισχύουσα νομοθεσία στη δημόσια περίθαλψη της Βρετανίας (όπου λειτουργεί κάτι σαν το ελληνικό ΕΣΥ), έχουν πρόσβαση όλοι οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε. Επιπλέον, οι γιατροί θέτουν και ζητήματα προτεραιότητας ή ηθικής τάξης -π.χ. ότι όταν κάποιος μπήκε στη λίστα αναμονής της Βρετανίας, δεν υπήρχε ο νόμος που απέκλειε τους «αλλοδαπούς»-, καθώς και ζητήματα ιστοσυμβατότητας -αν το μόσχευμα, δηλαδή, ταιριάζει σε ξένο και όχι σε Βρετανό της λίστας αναμονής, δεν υπάρχει λόγος αυτό να πηγαίνει χαράμι. Επίσης, θέτουν και ζήτημα σοβαρότητας της κατάστασης – στην ιεράρχηση, δηλαδή, του ποιος θα πάρει το όργανο, παίζει ρόλο και πόση ζωή μένει σε κάθε υποψήφιο αν δεν του μεταμοσχευθεί όργανο άμεσα.

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: