Τα Ηνωμένα Έθνη ανακήρυξαν το 2010 Παγκόσμιο Έτος Βιοποικιλότητας, προκειμένου να τονίσουν τη σημασία της διατήρησής της για τον άνθρωπο, να στρέψουν την προσοχή μας στους κινδύνους που την απειλούν και να ενθαρρύνουν την ανάληψη δράσεων από οργανώσεις και ανθρώπους. Αν θέλετε, λοιπόν, να βοηθήσετε στη συλλογή, διατήρηση και διάδοση των δικών μας ποικιλιών, μπορείτε να στηρίξετε, προσφέροντας χρήματα ή εθελοντική εργασία, την Εναλλακτική Κοινότητα «Πελίτι», που σκοπό έχει την προστασία, αλλά και τη διάδοση, των ελληνικών ποικιλιών, για παράδειγμα λαχανικών και σιτηρών. Επικοινωνία: Μεσοχώρι Παρανεστίου, Δράμα, τηλ. 25240-22.059, e-mail: peliti@peliti.gr.

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: